Meža nozares politika var apvienot gan ekonomiskos, gan klimata politikas mērķus

Autors: Markku Laukkanen, Zemeunvalsts.lv
“Ir svarīgi saprast, ka mežu izmantošana ir jāvērtē vispusīgi: gan ekonomiskās, gan ekoloģiskās, gan sociālās ilgtspējas ziņā,” teic Eiropas Meža institūta (EFI) zinātnes politikas platformas jaunais priekšsēdētājs Janess Potočniks (Janez Potočnik), ThinkForest. Bijušais Eiropas Savienības zinātnes un pētniecības, kā arī vides komisārs Janess Potočniks ir izraudzīts par augsta līmeņa zinātnes politikas platformas ThinkForest …

Viegli iegūstams kumoss

Autors: Zemeunvalsts.lv
Cilvēki, kas atkarīgi no valdošo partiju labvēlības un saņem valdības pabalstus, pie vēlēšanu urnām atdāvinās balsi saviem “labdariem”. Nav ietekmīgāka varas instrumenta, kā padarīt cilvēkus atkarīgus. (Ramin Peymani) Nabadzības risks palielinās. Katoļu Ģimeņu apvienība un Vācijas Ģimeņu savienība (turpmāk tekstā – Apvienības) pirms kāda laika vērsās pie sabiedrības, saucot to palīgā. Abu apvienību vēstījumā pausts, ka …

Jaunas mežistrādes vadlīnijas putnu ligzdošanas periodam Somijā

Autors: smy.fi
Somijā nepastāv oficiāli mežistrādes ierobežojumi putnu ligzdošanas periodā. Daži ierobežojumi ir iekļauti mežu sertifikācijas noteikumos, papildu tiem, somu pētniecības un attīstības uzņēmums Metsäteho ir izstrādājis ieteikumus, kā vērtēt situāciju mežā saistībā ar putniem mežizstrādes laikā. Somu meža nozares uzņēmumiem ir savas Vadlīnijas šai jautājumā.  Kā atzīst somi - neapšaubāmi zaudējumi būs - pēc …

Pašvaldības virza koka apbūves ideju, lielākoties iekštelpu gaisa kvalitātes dēļ

Autors: smy.fi
Vairāk nekā puse Somijas pašvaldību savu teritoriju attīstības plānos iekļāvušas koka apbūves veicināšanu. Pagaidām gan tās vēl tik sākušas apsvērt koka ēku priekšrocības, kā to rāda PEFC Somijas nodaļas veiktā pašvaldību lēmējinstitūciju darbinieku aptauja. Aptaujas rezultāti rāda, ka pašvaldību pārstāvji par svarīgāko iemeslu izvēlēties koka ēku celtniecību, uzskata gaisa kvalitāti iekštelpās. Zemu …

Mirušās koksnes apjomi Somijas mežos pieaug. Nepieciešams līdzsvars

Autors: Zemeunvalsts.lv
Mirušās koksnes apjoms Somijas mežos līdz 2065. gadam var sasniegt 20 m3 vienā hektārā***. Šāda situācija var rasties, pat paaugstinot patlabanējos mežistrādes apjomus. Situāciju “stimulē” nevis slinkums vai mežu neapsaimniekošana, bet gan dabas daudzveidības nodrošināšanas prasības. Somijas Mežrūpniecības federācija Meža programmā pētīja dažādas attīstības iespējas (scenārijus) un līmeņus (attiecību starp dabas …

Vai īstie malumednieki slēpjas zem Pasaules Dabas fonda "jumta"?

Autors: magazin.spiegel.de
Skandāls. Pasaules Dabas fonds apgādā ar ekipējumu malumednieku apkarotāju vienības, kas izdzen no dabas parka turienes pirmiedzīvotājus (iezemiešus). Vai vides organizācija atrodas pareizajos ierakumos? Bruņoti paramilitāristi, spīdzināšana, lejot elpceļos ūdeni, brutāla padzīšana: pretīgākās karadarbības metodes tiek klaji pielietotas ne tikai krīžu (kara) skartajos reģionos, bet arī dabas aizsardzībā. Spriežot pēc Amerikas …

Akcija "Kaunies lidot" Zviedrijā

Autors: Zemeunvalsts.lv
Pēdējo mēnešu laikā zviedru politiķi, sportisti un mākslinieki apņemušies un zvērējuši vairs nelidot - nepārvietoties ar lidaparātiem. Zviedri cītīgi šķiro atkritumus, apkurina mājas ar malku, brauc ar velosipēdiem, bet atvaļinājumu un brīvdienas tie mīļuprāt pavada siltajās zemēs. Skatoties statistiku, zviedri vidēji gaisa transportu izmanto piecas reizes biežāk nekā "pārējās pasaules pilsonis".  Bijusī medicīnas studente Maija…

Ciršanas apjomu samazināšana būs vienlaikus pārsteigums un vēsts nozarei: neieguldīt!

Ja Somijā lems samazināt atļautos mežistrādes apjomus, meža nozare būs spiesta reaģēt. Nozarei šāds lēmums būs nepatīkams pārsteigums, kā arī tas atstās negatīvu iespaidu uz nozares konkurētspēju.  Politiskam lēmumam - piemēram - samazināt pieļaujamos mežistrādes apjomus par 10% - būs nopietnas sekas. Pieaugs koksnes cena, kas savukārt gan Somijā, gan citviet radīs vēlmi izstrādāt tikpat, cik pirms lēmuma pieņemšanas.…

Mežus iespējams izmantot klimata pārmaiņu mazināšanā

Autors: smy.fi
Planētas meži jau tagad absorbē (neitralizē) 25-30% oglekļa dioksīda emisiju. Kanādiešu mežzinātnieks Verners Kurcs jautā: "Vai ir iespējams absorbēšanas apjomus palielināt? Ja ir - kā?" V. Kurcs ir viens no ievērojamākajiem mežzinātniekiem pasaulē, viņš ar kolēģiem ir parakstījis petīciju, atbalstot meža izmantošanu klimata pārmaiņu mazināšanā. Tas ir gana nozīmīgi, jo liela daļa pasaules valstu domā iekļaut mežus savos …

Apdraudētās sugas. Somija

Autors: Zemeunvalsts.lv
Jaunākais vērtējums par apdraudēto sugu stāvokli Somijā rāda, ka mežu apsaimniekošana apdraudēto sugu stāvokli faktiski neietekmē. Mežos minētās sugas jūtas (dzīvo) labāk, kā citos biotopos. Problēmas vērojamas vien nelielās mežu platībās. Saskaņā ar Somijas Sugu sarkanā saraksta (latviski saprotami – Sarkanās grāmatas; Red List of Finnish Species) 2019. gada datiem – Somijā kopumā sastopamas 48000 sugas, no kurām par kaut ķādā ziņā …

Somijas meža likumdošanas aspekti. Apkopojums.

Autors: Zemeunvalsts.lv
Meža likumdošana  Ar meža likumdošanas palīdzību tiek gan ierobežotas īpašnieka tiesības rīkoties ar tā īpašumā esošajiem mežiem, gan noteikti tam funkcionāli pienākumi. Meža likumdošana arī finansiāli atbalsta nodarbošanos ar privāto mežsaimniecību. No privātā meža īpašnieka skatupunkta svarīgākie likumi, kas attiecas uz mežsaimniecību, ir meža likums, ilgtspējīgas mežsaimniecības …

Clearcutting sites have grown slightly in Finland – snow damage increased use of continuous-cover felling

Autors: smy.fi
Somijā ap 80% izejmateriālu (koksnes) kokrūpniecības nozare iepērk no privātajiem mežu īpasniekiem.  Atbilstīgi 2018. gada statistikai, kailcirtes Somijā sastādīja 3,4% no ciršu veidiem (pārējās cirtes - neliela diametra koku kailcirtes un izlases cirtes). Kailciršu īpatsvars, salīdzinot ar 2017. gadu ir dubultojies, īpaši Austrumsomijā (Ziemeļkarēlijā pieaugums pat par 20%). Saskaņā ar Somijas Meža centra informāciju: šāds …

Koksne var palīdzēt atrisināt plastmasas radītās problēmas

Autors: forest.fi, smy.fi
forest.fi aptaujāja trīs lielākos meža nozares pārstāvjus Somijā, jautājot: kāds bijis 2018. gads. Metsä Group, Stora Enso un UPM uzsvēra divas kopīgās iezīmes nozarē - videi draudzīga un ilgtspējīga saimniekošana.…

No dūmvadiem līdz ilgtspējai

Autors: Zemeunvalsts.lv
Lai uzbūvētu ēku četriem cilvēkiem, nepieciešami ap 40 m3 koksnes.No šāda koksnes daudzuma mēs iegūtu enerģiju - siltuma veidā - apkurinot šo pašu ēku divus gadus.No šāda koksnes daudzuma mēs iegūtu pietiekami daudz elektroenerģijas - lai pietiktu trim gadiem.No šāda koksnes daudzuma mēs iegūtu papīra produkciju, ko četru cilvēku ģimene var izmantot vismaz 10 gadus.No šāda koksnes daudzuma mēs …

Work to decrease threats towards forest habitat types...

Autors: smy.fi
Three quarters of the forest habitat types in Finland have been classified as endangered. The main cause of this is the use and management of forests. According to researchers, the situation would be even worse without nature management efforts, and they recommend that the efforts are intensified.…

Mainīgā nāciju bagātība 2018. gadā

Autors: Zemeunvalsts.lv
1.       Vai šī ir pirmā reize, kad Pasaules Banka publicējusi grāmatu par nāciju bagātības uzskaiti? Pasaules Banka ir veikusi darbu šajā jomā jau vairāk nekā desmit gadus, 2006. gadā publicējot materiālu “Kur atrodas nāciju bagātība” un 2011. gadā - tās otro sējumu. Grāmatā “Mainīgā nāciju bagātība 2018. gadā” analizē 141 valsts bagātību laika posmā no 1995. līdz 2014. gadam. Jaunā grāmata …

For Finns, a cultivated spruce is the most beautiful Christmas tree – in the US, 80 percent of Christmas trees are made of plastics

Autors: smy.fi
In addition to traditions and beauty, environmental values play an increasingly prominent role when choosing the Christmas tree. As regards the choice of species, Finns tend to avoid Scots pine as a Christmas tree, though it is often chosen in the farthest north of Finland, because spruce does not grow there.…

Harvesters may explode the volume of data from forests

Autors: smy.fi
New technology and big data open up new opportunities for forest harvesting entrepreneurs, allowing them to provide services for a variety of purposes. Even today, harvesters gather a stunning amount of data for forestry needs, but they could do it for others, too. The machine could make available many new types of data from forests.…

Continued rising roundwood prices in Sweden

Autors: ttf.co.uk
Sawlog and pulpwood prices in Sweden rose by 5.5% and 3.4% respectively in the Q3, compared to the Q2 of 2018. The prices are increasing in all of Sweden. The price of sawlog increased the most in the central region with 8.4%, while prices rose by 7.5% in the south region  and by 2.6% in the north region. The pulpwood prices rose most in the south region by 7.5%, 3.4% in the north region and by 2.5% in the central region. In comparison to Q3 of 2017 the prices on sawlog have increased by…

Research report: Climate Smart Forestry could reduce EU’s climate emissions by 20%

Autors: smy.fi
By Climate Smart Forestry the researchers mean reducing emissions of greenhouse gases, enhancing forest resilience to climate change and increasing forest productivity and economic welfare based on forestry. At the same time, the carbon storage of forests would remain the same or even increase.…

Elks love young seedlings – Nature management helps both game and hunters

Autors: smy.fi
  In Finland, tens of thousands of elks are hunted every autumn. It is not uncommon for a Finnish hunter to also be forest owner, forester – or environmental expert, such as Juha-Matti Valonen.…

Human rights for nature?

Autors: smy.fi
Whilst the basic rights of many people are still waiting to be recognized, a next step seems to expand the concept of human rights to being applied outside mere human beings elsewhere. The humanization of nature has been around for a long time. Lately it has reared its head again in many corners of the world, gaining more traction than it did in the 1970’s when first brought forward. A while back it was heatedly discussed in Germany whether trees have feelings. The jury is still out on …

EU Commission requests Finland to organize a bioeconomy conference next summer

Autors: smy.fi
The EU Commission’s request was made public on Wednesday by Jari Leppä, Finnish Minister of Agriculture and Forestry, in Asikkala, southern Finland, at the opening ceremony of the Forest Academy for EU Decision Makers. The Academy is a joint effort of Sweden and Finland, and on the Finnish side it was organised by Finnish Forest Association.…

Ekoloģisku apsvērumu dēļ kailcirtes nav jāierobežo

Autors: Zemeunvalsts.lv
Nav pamata uzskatīt, ka kailcirtes pasliktina ekoloģisko situāciju mežā. Somijā gan būtu jāpalielina vienlaidu meža klājuma platības. “Nepiekrītu, ka viena mežsaimniecības sistēma būtu uzskatāma par vienīgo pareizo. Svarīgs ir līdzsvars!”, saka Sauli Valkonens (Sauli Valkonen), Somijas Dabas resursu institūta pētnieks.Somijā izmanto divas mežsaimniecības sistēmas – ilgtermiņa cirtes aprites mežsaimniecību, kurā kokaudzi nocērt kailcirtē, un …

Somijas meža īpašnieki un dabas aizsardzība

Autors: Zemeunvalsts.lv
Kā raksta Anti Otsamo (Antti Otsamo), šogad WWF Finland (Somijas Pasaules Dabas fonds) publicētais ziņojums par atbildīgu mežsaimniecību ir labs un lietderīgs, taču netiek pildīts tā virsrakstā paustais solījums. Ziņojumam, kura autors ir Petri Keto-Tokoi, Mg. sc. silv., vecākais lektors (meža ekoloģija), ir intriģējošs virsraksts: „Ar pētījumiem pamatoti ieteikumi atbildīgas mežsaimniecības attīstībai” (Research-based recommendations for the …

“Zaļi mazgātā” koksne - kāpēc FSC sertifikācija noris tikai attīstītajās valstīs

Autors: Zemeunvalsts.lv
Mežu uzraudzības padomes (Forest Stewardship Council – turpmāk tekstā FSC vai Padome) dibināšanas mērķis bija radīt starptautisku sistēmu, kas apliecinātu ilgtspējīga meža koksnes izcelsmi un kvalitāti. Kritiķi uzskata, ka sistēmai nav izdevies apturēt tropu mežu iznīcināšanu un brīžiem padome kalpojusi kā aizsegs nelegāliem koksnes pārvadājumiem. Mežu uzraudzības padomes pirmsākumos 1993. gadā šķita, ka šī padome simbolizē…

Winner of New Wood competition is a see-through wrapping material replacing fossil raw material with coniferous pulp

Autors: smy.fi
Arranged for the third time, the New Wood competition looked for new products made of wood fibre. The winner was Woodly, a wood-based wrapping material for packaging fresh food, for example, developed by the company Welmu International.…

Neizmantojot kailcirtes, neiegūst ne mežu ekosistēma, ne klimats

Autors: smy.fi
I daļa Profesors Jari Hininens (Jari Hynynen) un vecākais pētnieks Sauli Valkonens (Sauli Valkonen) Somijas Dabas resursu institūta rīkotajā pasākumā Forest Arena oktobra sākumā Helsinkos ziņoja par mežkopības atšķirībām nepārtraukta klājuma mežos un periodiska klājuma mežos. Pat neizmantojot kailcirtes, mežam nepieciešama īpaša apsaimniekošana, ja vēlamies saglabāt bioloģisko daudzveidību. Salīdzinot kailcirtes un nekailcirtes metodes…

Forest debate: Greenpeace does not demand total ban on clearcutting – which is just one of the 15 logging methods in Finnish state forests

Autors: smy.fi
The Finnish state forest company Metsähallitus chooses the logging method on the basis of what is planned for each forest stand and of its specific features. Greenpeace wants continuous-cover silviculture to be the dominant method.…

Finns would replace plastics by using more wood

Autors: Zemeunvalsts.lv
https://smy.fi/en/artikkeli/inquiry-finns-would-replace-plastics-by-using-more-wood-forest-sector-is-considered-a-responsible-actor/…

Baltkrievijas meža nozare 2018.gada 20.oktobrī apvienojās akcijā "Tīrs mežs"

Autors: Zemeunvalsts.lv
Avots: http://lesgazeta.by/news/akcija/rovno-dva-dnja-ostaetsja-do-provedenija-respublikanskoj-dobrovolnoj-akcii-%C2%ABchistyj-les%C2%BB Ровно два дня ( 20.10.2018. ) остается до проведения республиканской добровольной акции «Чистый лес». Лесохозяйственные учреждения заканчивают приготовления необходимого инвентаря, регистрируют …

Par ugunsgrēkiem un vides aizsardzību ASV

Autors: Zemeunvalsts.lv
Par mežu ugunsgrēkiem un vides jautājumiem. …

Vai Latvija ir Ziemeļvalsts?

Autors: Uldis Riekstiņš
Kārļa Skalbes pasakā “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties” tiek stāstīts par kāda jauna cilvēka pasaules uztveri. K.Skalbe liek domāt par brīvības mīlestību, justies kā cilvēkam ar patiesām alkām pēc garīga piepildījuma. Latvijai un latviešiem, šķiet, jau zemapziņā ielikta vēlme piederēt Eiropas ziemeļu kultūrtautu kopai. Ziemeļi Eiropas kontekstā nav tikai ģeogrāfisks apzīmējums – ziemeļi ir tautu kultūras, politiskās …

Glābiet mūsu privāto zemi: aizvien striktāks tiesiskais regulējums ierobežo zemes lietošanas attīstību

Autors: Zemeunvalsts.lv
Kanādas žurnāliste, publiciste un grāmatu autore Elizabete Niksone norāda uz situāciju kāda izveidojusies (apzināti tika veidota) Ontario provincē, Kanādā. Problēmas, ko viņa norāda savā raksta, ir pazīstamas. Arī Latvijā, šķiet, tiek darīts viss, lai it kā "cēlu" un "sabiedrībai vajadzīgu" mērķu labā faktiski iznīcinātu darba un dzīves vidi Latvijas laukos. "Dabas skaitīšana", "sugu aizsardzības plāni", "putnu filmas" un citas uz zaļo biznesu …

Finns appreciate forest industry – share of environmental critics only 25 percent

Autors: forest.fi
People in Finland value forest industry because of the export and tax revenues that it brings. According to Finns, forest industry also manages its environmental responsibility better than other branches of industry. According to an opinion poll commmissioned by the Finnish Forest Industries Federation, Finns value the role of the forest industry as the backbone of Finnish economy. No less than 85 percent of the respondents consider it significant for the safeguarding of export and tax …

Latvijas meža nozares nomelnošanas kampaņas mēģinājums Lietuvā

Autors: Zemeunvalsts.lv
2017. gadā kļuva zināms, ka Lietuvas Vides ministrija rosina izveidot vienotu Valsts Mežu apsaimniekotāju. Lietuvas vides ministrs Kestutis Navickas: "Meža apsaimniekošana ir jāpilnveido, lai padarītu to pārredzamāku un efektīvāku. Tas ir mūsu galvenais mērķis".Lietuvas Valsts mežus šobrīd pārvalda Valsts mežu ģenerāldirektorāts un 42 mežsaimniecības uzņēmumi, kas nodarbina 4000 darbinieku, tostarp 1200 mežsaimnieku un 800 administratīvo darbinieku. …

Impact of FSC grows stronger in Finnish forests – leverage from risks of non-certified wood

Autors: Zemeunvalsts.lv
Most often the supply of certified wood on the market is insufficient for the production of goods that would consist exclusively of it. Certified wood products may thus also contain non-certified wood, on which a less stringent set of criteria is applied. They must, however, be applied on all non-certified woof that a buyer of certified wood is purchasing.The rules of the FSC forest certification system say that companies purchasing wood arethemselves responsible for assessing the risks related …

Vēl nebijis vides skandāls Zviedrijā?

Autors: Zemeunvalsts.lv
Mums Latvijā bieži min Zviedriju kā paraugvalsti, kur gandrīz viss esot sakārtots līdz perfekcionismam īpaši vides jomā un ar to saistītajiem jautājumiem. Tomēr, iepazīstoties ar zviedru kolēģu viedokļiem, secinām, ka arī mūsu kaimiņvalstī nebūt nav tik koši un perfekti. Atklājas līdzīgas problēmas, kādas vērojamas pie mums. Savtīgas viedokļu interpretācijas un pamatotu pasākumu uzdošana par kaitīgiem, raksturo situāciju gan te, gan …