Danske Bank: Ziemeļvalstu uzņēmumi plaši ignorē bioloģiskās daudzveidības riskus un iespējas

Aleksi Teivanen, Helsinki Times | 02.01.2023

Lielie Ziemeļvalstu uzņēmumi pārāk zemu vērtē bioloģiskās daudzveidības samazināšanās riskus, kas apdraud to darbību, liecina Danske Bank ziņojums.

Danske Bank decembrī atklāja, ka tā ir novērtējusi, kā 99 lielākie reģiona uzņēmumi ziņo par bioloģisko daudzveidību, un noteikusi mērķus, lai mazinātu bioloģiskās daudzveidības samazināšanās radītos fiziskos un pārejas riskus.

Novērtējumā atklājās, ka 71% uzņēmumu ir pakļauts būtiskam bioloģiskās daudzveidības riskam, jo tie ir atkarīgi no bioloģiskās daudzveidības vai ietekmē to. Tomēr mazāk nekā 15% uzņēmumu ir izvirzījuši mērķi samazināt ietekmi uz bioloģisko daudzveidību vai atjaunot dabu.

“Lai gan Ziemeļvalstu uzņēmumi ir lielā mērā pakļauti bioloģiskās daudzveidības riskam, tie nenosaka bioloģiskās daudzveidības mērķus un neziņo par savu darbību vai ietekmi,” teikts ziņojumā. “Ziemeļvalstu uzņēmumi zināmā mērā atzīst, ka tiem ir ietekme vai atkarība no bioloģiskās daudzveidības, jo trešdaļa uzņēmumu ziņo vai apraksta darbības bioloģiskās daudzveidības jomā, taču tās bieži vien ir ļoti neskaidras.”

Danske Bank un Danica Pension aktīvās līdzdalības vadītājs Madss Šteinmillers (Mads Steinmüller) uzskata, ka ziņojumā “pilnīgi skaidri redzams”, ka daudzi uzņēmumi neņem vērā ne tikai bioloģiskās daudzveidības riskus, bet arī tās sniegtās iespējas.

“Uzņēmumiem, kas tā vai citādi izmanto dabas resursus, ir jāizvirza mērķi, kā integrēt bioloģisko daudzveidību savā pieejā. Tas ne tikai veicinās uzņēmuma nākotni, bet arī palīdzēs samazināt bioloģiskās daudzveidības riskus,” viņš paziņojumā presei norādīja.

Danske Bank īpaši pārbaudīja riskus, kas saistīti ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanos mežos un okeānos.

Tās novērtējumā konstatēts, ka, lai gan 36% uzņēmumu darbojas nozarēs, kas potenciāli saistītas ar atmežošanu, tikai daži no tiem ir izvirzījuši mērķus vai ziņo par mežu izciršanu. Tāpat 65% uzņēmumu darbojas nozarēs, kas potenciāli var ietekmēt okeānus, piemēram, pārtikas, kalnrūpniecības un naftas un gāzes nozarē, taču tikai septiņi procenti no tiem ir izvirzījuši mērķi samazināt savu ietekmi uz jūrām un okeāniem vai atjaunot tos.

Ziemeļvalstu uzņēmumi var ietekmēt okeānus dažādos veidos, tostarp ar zemūdens troksni, kas traucē sugām, kuras ir atkarīgas no akustikas, fiziskiem piesārņotājiem, piemēram, naftas noplūdēm, lauksaimniecības notekūdeņiem un cilvēku atkritumiem.

Danske Bank izpētīja šo jautājumu, jo ar bioloģisko daudzveidību saistītie riski ietekmē uzņēmumu un līdz ar to arī investoru riska profilu.

“Bioloģiskās daudzveidības krīze un pāreja uz ekonomiku, kas saglabā un atjauno bioloģisko daudzveidību, var ietekmēt uzņēmuma vērtību, uzņēmējdarbības modeli un izaugsmes potenciālu,” norādīja Šteinmillers. “Mums ir tikai viena Māte Daba, un daudziem uzņēmumiem tā ir vissvarīgākā piegādātāja, tāpēc mums visiem ir būtiska loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un jānodrošina, ka gan uzņēmumi, gan investori dod ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības palielināšanā.

Danske Bank: Ziemeļvalstu uzņēmumi plaši ignorē bioloģiskās daudzveidības riskus un iespējas

Pievienot komentāru