Valsts un Cilvēks. Īpašums un Sabiedrība

Autors: Zemeunvalsts.lv
Lāčplēša dienā, ar ko iesākās nedēļa, domājām un domājam par tiem, kas izsapņoja nākotni, un arī mums – viņu mazbērniem un mazmazbērniem (nākamajām un vēl nākamajām paaudzēm) izcīnīja savu valsti. Sapnis pārvērties īstenībā! Ir patīkami un skaisti, bet… Vai mūsu valsts pārstāvji, varas turētāji un lēmēji šobrīd aizstāv zemes īpašniekus? Vai šī aizstāvība un rūpes par cilvēku skan runās no tribīnēm un pie …

Ojārs Āboltiņš: No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai

Autors: Zemeunvalsts.lv
Vai jūs zināt, ar ko parastais ledus uz upēm un ezeriem atšķīrās no ledāju lediem? Vai jūs zināt, kā veidojās milzīgi ledāji un ka tie spēj kustēties, virzīties uz priekšu? Izrādās, ka ledus ledājā ir citādāks, nekā tas, kas ziemā pārklāj ūdenstilpnes. Zem virsējo slāņu spiediena ledus ledājos slāņojas un sāk „tecēt", jo starp slāņiem veidojas slidena virsma. Tā pēdējā leduslaikmeta, kas sākās apmēram pirms 115-120 tūkst. gadu, …

Vaidere: Klimata pārmaiņu dēļ nedrīkst pasliktināt cilvēku dzīves līmeni

Autors: la.lv
“Ekonomikas attīstībai un vides aizsardzībai jānotiek līdzsvaroti, šis process nedrīkst novest pie cilvēku dzīves līmeņa pasliktināšanās. Risinājumi jāmeklē kompleksi: jānodrošina ekonomikas attīstība, radot modernas darbavietas un mazinot ienākumu nevienlīdzību, vienlaicīgi iespēju robežās realizējot ambiciozos mērķus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu,” atklājot III Starptautisko ekonomikas forumu, kas vakar un …

Noturēties un samaksāt algas. Par koksnes tirgu, celulozes rūpnīcu un malku

Autors: A. Jaunbelzere, la.lv
“Visu laiku ir jādomā, kā strādāt efektīvāk. Un mērķis tam ir tikai viens – noturēties tirgū un spēt samaksāt konkurētspējīgu atalgojumu. Ja darīsim visu kā senāk, kā raduši, tad mūs ātri izkonkurēs,” par aktualitātēm meža nozarē stāsta Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss. Koksnes tirgus šobrīd ir ļoti lēns. Kāpēc? Koksnes cenas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir kritušās. Viens no …

Kompromisa atrašanas neiespējamā misija

Autors: Māris Ķirsons, db.lv
Zemes īpašnieku un vides aktīvistu vidū joprojām ir radikālas viedokļu atšķirības un maz kopsaucēju. Tas raisa bažas un palielina neskaidrības miglu nākotnes riskiem un iespējām. Tāds ir secinājums noslēguma diskusijā 4. starptautiskajā konferencē Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā. To, ka gan lauksaimniekiem, gan mežsaimniekiem un vides aktīvistiem kā minimums ir jāuztur dialogs, saprot …

Holandiešu "protesti traktoros" uzplaiksnī kā "ļaunākajā sastrēgumstundā"

Autors: bbc.com
Tūkstošiem zemnieku, daudzi no tiem braucot traktoros, piedalījās protesta pasākumā, kas noritēja laukā iepretim Hāgas centram. Kā ziņo vietējā policija, protestam pievienojušies ap 2200 dalībnieku.  Ik zemnieks juta to pašu vilšanos un neapmierinātību, ko citi: viņu darbam un dzīvesveidam uzbrūk valdība, maskējot vēlmi sasniegt "klimata mērķus".  "Pēkšņi visi ir satraukušies! Mediji mūs apvaino un apraksta nelāgiem…

Bioekonomikas iespējas ir, bet vai tās izmantos

Autors: Māris Ķirsons, db.lv
Latvijai ir visas iespējas izmantot bioekonomikas dāvātās iespējas, taču panākumi būs atkarīgi no tā, vai dažādās interešu grupas spēs vienoties. Tāds ir secinājums noslēguma diskusijai 4. Starptautiskās konferences “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”. Nenoliedzami, ir strīdus jautājumi, kuros kompromisu sasniegšana starp pretējās pozīcijās esošajiem daudzos jautājumos…

Lielie kaķi ir gana piesardzīgi, ar cilvēkiem sastapties nevēlas

Autors: net-geo.ru
Tālo Austrumu leopardu (Panthera pardus orientalis) populācija Krievijā palielinās. Saskaņā ar 2017. gada datiem, tolaik Krievijā mituši vien 86 pieauguši īpatņi. To aizsardzībai Piejūras novadā izveidoja Nacionālo parku "Leoparda zeme", kur leopardu populāciju uzrauga un sargā no malumedniekiem. Piemērotie apstākļi it strauji ietekmējuši skaita pieaugumu: lielie kaķi aktīvi vairojas un paplašina apdzīvotās teritorijas.…

Nacionālais attīstības plāns 2027. Viedokļi

Autors: db.lv
Izplūduši detaļāsKatrīna Zariņa, LTRK valde Nacionālais attīstības plāns (NAP) ir viens no nozīmīgākajiem valsts vidēja termiņa stratēģiskās plānošanas dokumentiem. Cerības uz tajā iekļauto pasākumu īstenošanu un veiksmi vienmēr ir augstas, tomēr vienlaikus NAP kalpo arī par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu plānošanas dokumentu, un NAP2020 nebija izņēmums. Līdz ar to savā ziņā – jau, rakstot NAP, zinām, ka …

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 10.2019

Autors: Zemeunvalsts.lv

Zaļā gaisma vilku medībām populācijas skaita regulēšanas nolūkos

Autors: face.eu
FACE piekrīt ES Tiesas viedoklim, ka ierobežotas un kontrolētas lielo aizsargājamo plēsēju medības atbilst ES noteikumiem un likumiem. Šis lēmums tapis pēc ilgām tiesvedībām Somijā un Zviedrijā, kur tiesās skatīja vēlmi vilku medības aizliegt vispār. Daudzās ES dalībvalstīs medības izmanto kā iespēju pozitīvi un ilgtermiņā ietekmēt lielo plēsēju populāciju.…

Eiropas Meža institūts (EFI)

Autors: efi.int
EFI (Eiropas Meža institūts) ir Eiropas valstu dibināta starptautiska organizācija. EFI Konvenciju ratificējušas 29 valstis. 120 Institūta asociēto biedru un sadarbības partneru organizāciju darbojas 38 valstīs. Organizācijas mītne ir Joensuu, Somijā, pārstāvniecības darbojas arī Barselonā, Bordo, Bonnā un Briselē. …

Īsumā par situāciju zāģmateriālu tirgū

Autors: Zemeunvalsts.lv
Pielikumā iespējams izlasīt rakstu par situāciju ASV un Kanādā, kas raksturo globālo perspektīvu Latvija var nonākt līdzīgā situācijā kā Kanāda, ja laikus nelems par pāris miljonu m3 apaļkoku papildus “laišanu” tirgū, jo tikai tā var samazināt izejmateriāla cenu. Ja pazemina cenu vien, bez papildus apjoma, privātajam segmentam cena nekritīsies un vēlamo mērķi nesasniegt! Par rakstu Izskatās, ka jaudu samazinājums Kanādā, ko radīja ASV 20% …

200 000 hektāros Latvijā varētu audzēt paludikultūras*

Autors: Māris Ķirsons, db.lv
(*mitrās, kūdrainās augsnēs augoši un purvam raksturīgi augi) Izstrādātos purvus var izmantot ne tikai ogu, bet arī citu kultūru audzēšanai, kuras var izmantot izejvielām būvmateriālu vai dzīvnieku barības ražošanā, kā arī enerģētikā. Lai arī sākotnēji šāda ideja skan kā no zinātniskās fantastikas, runājot par bioekonomiku, uz savas zemes iespējams izaudzēt ne tikai pārtiku cilvēkiem un dzīvniekiem, bet arī izejvielas …

Cita acī skabargu meklē, savā baļķi neredz!

Autors: latma.lv, zemeunvalsts.lv
Valsts kontrole sagatavojusi kritisku ziņojumu par Zemkopības ministrijas īstenoto sadarbību ar lauksaimniecības un mežu nozares nevalstiskajām organizācijām. Ziņojumā tā pārmet necaurskatāmu lēmumu pieņemšanu, kas it kā neliecinot par demokrātiju. Katrai valsts institūcijai, tāpat kā sabiedriskajām organizācijām, ir savi uzdevumi un kompetence. Tos neievērojot vai pārkāpjot, rodas ne tikai pārpratumi, bet tiek sabojāts priekšstats par organizāciju …

Meklējam! Vēlamies atrast un noskaidrot!

Autors: Zemeunvalsts.lv
Zemeunvalsts.lv meklē personu, kas 2019. gada 1. augustā ap pl. 12.00 atradusies Kandavas novada “Vecdankumos” (īpašums atrodas Abavas dabas parka teritorijā) un, nestādoties priekšā, kā arī nepaskaidrojot ierašanās iemeslu, sākusi sarunu ar īpašnieku. Meklējamās personas īpašas pazīmes: -         Tērpies Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) formas tērpā ar formas tērpam …

Brienot kopsakarībās

Autors: Zemeunvalsts.lv
“Iepriekš, iespējams, atsevišķiem biotopiem vai atsevišķām sugām tas vērtējums ir bijis zemāks nekā… Nu - novērtēts zemāk nekā tas ir patiesībā. Bet, galvenokārt, tas ir bijis saistīts ar to, ka nav bijis datu un t.i. datu trūkuma dēļ.” (Rakstā ieskicēta situācija “dati būs”. Bet…) Ievadam. Nav pagājis ilgs laiks, kopš skaistās vasaras, kad uz daudziem autobusiem un bulkuvāģiem …

Astoņzobu mizgrauža risks Latvijas mežos

Autors: vmd.gov.lv
Šogad Latvijā jau 300 hektāru platībā konstatēti egļu mizgraužu radīti bojājumi. Šā gada karstais pavasaris un 2017. gada lielie rudens plūdi, kad Pededzes un Aiviekstes upju baseinos plašā teritorijā applūda egļu audzes, ir radījuši situāciju, ka Latvijas ziemeļu un austrumu daļā sevišķi strauji ir savairojies bīstamais meža kaitēklis – egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus). Lokāli mizgrauzis vairāk savairojies …

FSC pārstāvis Latvijā vai Latvijas pārstāvis FSC?

Autors: Zemeunvalsts.lv
Lai arī kopš 2018. gada jūnija kontrolētās koksnes ietvaros noteikto risku skaits Latvijai ir samazinājies divas (2) reizes, rūgtums paliek. Kā bijis iespējams, ka ES dalībvalsti varēja novērtēt zemāk nekā autoritāro Baltkrieviju. Līdzīgi kā Eiropas Parlamentā valsts pārstāvjiem kādā konkrētā organizācijā, savienībā vai citā institūcijā būtu jāaizstāv savas valsts intereses. Tomēr, ne vienmēr tas tā notiek, tostarp attiecībā uz atsevišķu …

Pārtraukta FSC Nacionālā meža uzraudzības standarta Latvijai izstrāde

Autors: fsc.org
Latvijas FSC Nacionālā standarta izstrādes darba grupa (turpmāk - SDG) ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt darbu pie standarta 2. projekta. Tāds lēmums pieņemts, jo SDG dalībnieki nespēja vienoties par dažādiem būtiskiem FSC Nacionālā standarta jautājumiem.…