200 000 hektāros Latvijā varētu audzēt paludikultūras*

Autors: Māris Ķirsons, db.lv
(*mitrās, kūdrainās augsnēs augoši un purvam raksturīgi augi) Izstrādātos purvus var izmantot ne tikai ogu, bet arī citu kultūru audzēšanai, kuras var izmantot izejvielām būvmateriālu vai dzīvnieku barības ražošanā, kā arī enerģētikā. Lai arī sākotnēji šāda ideja skan kā no zinātniskās fantastikas, runājot par bioekonomiku, uz savas zemes iespējams izaudzēt ne tikai pārtiku cilvēkiem un dzīvniekiem, bet arī izejvielas …

Cita acī skabargu meklē, savā baļķi neredz!

Autors: latma.lv, zemeunvalsts.lv
Valsts kontrole sagatavojusi kritisku ziņojumu par Zemkopības ministrijas īstenoto sadarbību ar lauksaimniecības un mežu nozares nevalstiskajām organizācijām. Ziņojumā tā pārmet necaurskatāmu lēmumu pieņemšanu, kas it kā neliecinot par demokrātiju. Katrai valsts institūcijai, tāpat kā sabiedriskajām organizācijām, ir savi uzdevumi un kompetence. Tos neievērojot vai pārkāpjot, rodas ne tikai pārpratumi, bet tiek sabojāts priekšstats par organizāciju …

Meklējam! Vēlamies atrast un noskaidrot!

Autors: Zemeunvalsts.lv
Zemeunvalsts.lv meklē personu, kas 2019. gada 1. augustā ap pl. 12.00 atradusies Kandavas novada “Vecdankumos” (īpašums atrodas Abavas dabas parka teritorijā) un, nestādoties priekšā, kā arī nepaskaidrojot ierašanās iemeslu, sākusi sarunu ar īpašnieku. Meklējamās personas īpašas pazīmes: -         Tērpies Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) formas tērpā ar formas tērpam …

Brienot kopsakarībās

Autors: Zemeunvalsts.lv
“Iepriekš, iespējams, atsevišķiem biotopiem vai atsevišķām sugām tas vērtējums ir bijis zemāks nekā… Nu - novērtēts zemāk nekā tas ir patiesībā. Bet, galvenokārt, tas ir bijis saistīts ar to, ka nav bijis datu un t.i. datu trūkuma dēļ.” (Rakstā ieskicēta situācija “dati būs”. Bet…) Ievadam. Nav pagājis ilgs laiks, kopš skaistās vasaras, kad uz daudziem autobusiem un bulkuvāģiem …

Astoņzobu mizgrauža risks Latvijas mežos

Autors: vmd.gov.lv
Šogad Latvijā jau 300 hektāru platībā konstatēti egļu mizgraužu radīti bojājumi. Šā gada karstais pavasaris un 2017. gada lielie rudens plūdi, kad Pededzes un Aiviekstes upju baseinos plašā teritorijā applūda egļu audzes, ir radījuši situāciju, ka Latvijas ziemeļu un austrumu daļā sevišķi strauji ir savairojies bīstamais meža kaitēklis – egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus). Lokāli mizgrauzis vairāk savairojies …

FSC pārstāvis Latvijā vai Latvijas pārstāvis FSC?

Autors: Zemeunvalsts.lv
Lai arī kopš 2018. gada jūnija kontrolētās koksnes ietvaros noteikto risku skaits Latvijai ir samazinājies divas (2) reizes, rūgtums paliek. Kā bijis iespējams, ka ES dalībvalsti varēja novērtēt zemāk nekā autoritāro Baltkrieviju. Līdzīgi kā Eiropas Parlamentā valsts pārstāvjiem kādā konkrētā organizācijā, savienībā vai citā institūcijā būtu jāaizstāv savas valsts intereses. Tomēr, ne vienmēr tas tā notiek, tostarp attiecībā uz atsevišķu …

Pārtraukta FSC Nacionālā meža uzraudzības standarta Latvijai izstrāde

Autors: fsc.org
Latvijas FSC Nacionālā standarta izstrādes darba grupa (turpmāk - SDG) ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt darbu pie standarta 2. projekta. Tāds lēmums pieņemts, jo SDG dalībnieki nespēja vienoties par dažādiem būtiskiem FSC Nacionālā standarta jautājumiem.…

Kāpēc Latvija ir zaļākā valsts pasaulē?

Autors: Kaspars Križanovskis
Eiropas Savienības statistikas dati liecina par Latviju kā vienu no nabadzīgākajām, mirstības, korupcijas un darba produktivitātes ziņā problemātiskākajām valstīm Eiropā. Piekritīsiet, šāds valsts tēls nav patīkams. Tāpēc svarīgi atrast jomas, ar kurām varam lepoties. Viena no šādām jomām ir vēlme būt par zaļāko valsti pasaulē un rādīt piemēru citām valstīm. Tāpēc Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. (NAP) zaļās vīzijas ekonomiskā …

Aizsargāsim dzīvību jeb cik daudz Latvijā ir dzīvās dabas?

Autors: Jānis Bērziņš
Laikā, kad Latvijā notiek tāds varens process kā dabas skaitīšana, jo «īsti» nav zināms, kādas Eiropas mēroga vērtības slēpjas mūsu zemē, rodas jautājums, cik tad īsti un kā nelielajā zemes pleķītī ir...Tikai visādi «atpakaļrāpuļi» visus biedē ar kaut kādām izdomātām nākotnes šausmām.  Nebūsim naivi - uz industrializētās un ķimizētās Eiropas fona Latvijā ir daudzas dabas vērtības,  kādu nav citās bloka …

Svilinātāju "laimīgā" vasara

Autors: Jānis Bērziņš sadarbībā ar Jāni Ezīti
Šā gada sausuma un cilvēku neuzmanības (varbūt pat apzinātas rīcības) rezultātā izcēlušies mežu ugunsgrēki būs nodarījuši miljonos eiro vērtībā lielus zaudējumus ne tikai mežsaimniekiem, bet arī dabai, taču tagad ir lielisks pētījumu poligons visiem meža dzīvotnes atjaunotnes izzinātājiem, ja vien viņi patiešām nezina, kā tas notiek.Pirms vairākiem gadiem Vidzemē izvērtās asa cīņa visvisādos līmeņos starp vietējiem …

Ražas novākšanai būšot termiņš

Autors: Jānis Bērziņš sadarbībā ar Jāni Ezīti
Latvijā arvien ciešāk sabiedrības apziņā nostiprinās jēdzieni par vienlīdzību, caurspīdīgumu, solidaritāti un visādi citādi pozitīvi jēdzieni un to būtība. Tāpēc šo vienlīdzību jāievieš visās jomās, jo pašlaik daudzi procesi notiek tad, kad īpašniekam gribas (šķiet, ka ir gatavs, kārdina augstā cena utt.), nevis tad, kad ir pienācis oficiālais novākšanas termiņš. Lai šādu negodīgu praksi izbeigtu, …

Vai Latvija var kļūt par rezervātu? Var, tikai vajag gribēt?

Autors: Jānis Bērziņš sadarbībā ar Jāni Ezīti
Latvijai vajag ambiciozu mērķi, kas pārsteigtu pasauli, un kāpēc, lai valsti (70-75% teritorijas) nepārvērstu par vienu vienīgu rezervātu, tādējādi izbeigtu dabas draugu un «alkatīgo» mežsaimnieku un lauksaimnieku argumentu kaujas gan tieši, gan arī netieši Latvijas un Eiropas Savienības struktūrās, vēl vairāk par bezjēdzīgām padarot būtībā tukšos strīdus par kādu jaunu aizsargājamo teritoriju noteikšanu. Visa progresīvā …

Mežu ieguldījums vides aizsardzībā - nepārvērtējams

Autors: Zemeunvalsts.lv
Latvijas iekšzemes kopproduktā meža nozares pienesums ir milzīgs – 5,2%. Tā ir nauda. Tās ir 50 000 darbavietas. Kā arī neatsverams ieguldījums vides aizsardzībā. Šobrīd tas ir saprātīgi līdzsvarots ar tautsaimniecības interesēm, kā tam arī jāpaliek. Sākoties tā dēvētajam dabas skaitīšanas projektam, kurā ieguldīti 9,5 miljoni eiro publiskā finansējuma, apritē parādījās skaitlis, par kādu projekta rezultātā varētu pieaugt …

Kāpēc nedrīkstam ierobežot zemes apsaimniekošanas iespējas

Autors: Zemeunvalsts.lv
Lai to labāk varētu izprast, ir jāapzinās, ka dzīvojam globalizācijas laikmetā, kad jebkurasvalsts, tai skaitā Latvijas ekonomika un līdz ar to arī suverenitāte kā tāda pamatu pamatos irbalstīta uz spēju piesaistīt ārējos līdzekļus. Gluži kā rokai ir pieci pirksti, pastāv pieci galvenie veidi, kā tas tiek panākts. Pirmkārt, tās ir ārējās subsīdijas. Latvija ES fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam kopumā būs piesaistījusi 4,4 miljardus …

Secinājumi par sugu aizsardzības plānu Mežirbei

Autors: Zemeunvalsts.lv
Plāna ietvaros ir analizēts ievērojams literatūras apjoms, tas ir vērtējams atzinīgi. Tajā pašā laikā plāns ir piesātināts ar pieņēmumiem, kuriem nav zinātniski apstiprinātu faktu. Nesamērīgi daudz vietas aizņem dažādu institūciju un to uzturēto datu kvalitātes kritika. Plāns ir piesātināts ar emocionālām frāzēm, šāds stils oficiālā dokumentā nav pieņemams. Daļa no pasākumiem ir atbalstāmi, daļa no ierosinātajiem pasākumiem ir …

Melu propaganda - kāds ir tās patiesais mērķis?

Autors: Zemeunvalsts.lv
2014 - 25. februārī sabiedriskais portāls TVNET uzsāka akciju "Pret Mežu iznīcināšanu", kas ietvēra rakstus: 2015 - Latvijas Mežu platības sarūk; 2016 - Neaizskaramais Mežu ciršanas apjoms; 2017 - Cik īsti Latvijā palicis mežu? 2018 - Latvijas atmežošana jeb meža genocīds! Lielas lietas notiek klusumā. Visi šie raksti ir tendenciozi. To mērķis - sasniegt pēc iespējas lielāku skatījumu skaitu un popularitāti. Tie ir tieši vērsti …

Kam un kāpēc vajag baidīt cilvēkus ar ‘’plašām kailcirtēm’’ priežu mežos jūras apkaimē

Autors: Zemeunvalsts.lv
Savulaik, dzīvojot padomju informācijas telpā, nācās saskarties ar vārdu salikumu ‘’acīmredzamais – neticamais’’. Atmiņa gan liedz atcerēties kontekstu, kādā šis vārdu salikums (krievu valodā) tika lietots. Mūsdienās salikumu varam attiecināt uz normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu priežu mežos ierobežotas saimnieciskās darbības joslā gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Bet vēl jo neticamāka liekas kategoriskā…

Nākamais ekstrēmisma vilnis būs zaļš, un mēs tam neesam gatavi

Autors: Jamie Bartlett
Militārie stratēģi vienmēr cīnās pēdējā karā, tas pats attiecas uz cilvēkiem, kas cīnās pret radikalizāciju. 2001. gadā Rietumvalstu izlūkošanas dienestus, kuri galvenokārt pievērsa uzmanību vietējiem teroristu grupējumiem, piemēram, Īru republikāņu armijai un ETA, apstulbināja Al Qaeda. Pienāca 2011. gads, un viņus nepatīkami pārsteidza Anderss Bērings Breivīks un galēji labējā ekstrēmisma izplatība. Ap 2010. gadu islāma teroristi bija …

Pretēji solījumiem saņem jaunus ierobežojumus

Autors: Zemeunvalsts.lv
Mežsaimniecība Dabas skaitītāju vizītes vairākiem zemju īpašniekiem jau ir materializējušās ar vēstulēm par dabas aizsargājamo teritoriju noteikšanu īpašumos; saimnieki sašutuši, sola tiesāties un grib atbildību par solījumu nepildīšanu. «Tas ir nonsens, jo būtībā īpašuma tālāko izmantošanu saimnieciskajā darbībā padara par neiespējamu,» situāciju skaidro zemes īpašnieks Kārlis …

Kāpēc putnu skaitīšana ir svarīgāka par mūsu bērnu nākotni?

Autors: Zemeunvalsts.lv
Valstij trūkst naudas mediķu, skolotāju, policistu algām, pensijām, pabalstiem jaunajām māmiņām un autoceļu remontiem. Zemnieki protestē pret dubļainajiem ceļiem, bērnu namos situācija tuvojas katastrofai, izglītības jomā strauji atpaliekam pat no tuvākajiem kaimiņiem. Tomēr ir lietas, kam Latvija regulāri spēj atvēlēt ievērojamas summas – nu gluži kā ļoti, ļoti attīstīta un ļoti, ļoti pārtikusi valsts. Daži piemēri. Daudzi jau ir dzirdējuši, …