Kā mainīgais klimats ietekmē Baltijas jūru?

Euronews Green | 08.11.2021

Baltijas jūra ir jaunākā jūra uz Zemes. Tās ekosistēma ir ļoti jutīga un klimata mainības ietekme Baltijas jūrā varētu būt redzama ātrāk nekā citur. 

Ervīns Vilciņš Baltijas jūrā zvejo vairāk nekā 35 gadus un labi redz tās pārmaiņas, ko rada ūdens sasilšana, kas ietelmē ne tikai lomu. "Bargas ziemas nu jau ir retums. Ūdens jūrā top siltāks. Zivju daudzzveidība palielinās, piemēram, mūsu faunā ienācis iepriekš neredzētais jūras grundulis. No kuģu balasta ūdens esam tikuši pie dažādiem krabjiem. Daba mainās ātri, turklāt, es nerunāju par sīkajiem mikroorganismiem, ko ikdienā saskatīt nespējam."

Lašu un mencu savulaik Baltijas jūrā bija pārpārēm. Nu tos sastopam reti. Iemesli? Savulaik ļoti intensīvā zveja un krasa piemērotu nārsta vietu samazināšanās. Zinātnieki uzskata, ka atsevišķas Baltijas jūras vietas nu var uzskatīt par "mirušajām zonām", kur dzīvo organismu normālai eksistencei ir par maz skābekļa. 

Kā mainīgais klimats ietekmē Baltijas jūru?

Pievienot komentāru