Tikai 8% upju Zemgalē ir labā ekoloģiskā kvalitātē

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 19.05.2022

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) eksperti kopā ar partneriem apsekojuši un nokartējuši Auces upi. Secināts, ka upei ir slikta hidromorfoloģiskā kvalitāte, visā upes garumā ir novērojami dažāda veida aizsprosti. Darbi veikti LIFE projekta  “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP) ietvaros.

Informācija par Auces upes ekoloģisko stāvokli tika prezentēta Dobelē notiekošā seminārā, kurā piedalījās vides speciālisti, Auces upei piegulošo zemju īpašnieki, pašvaldību darbinieki un citi interesenti. Auces upe ietilpst Lielupes upju baseinā, un nozīmīgākie izaicinājumi ir ietekmes no senāk veiktajiem hidromorfoloģiskajiem pārveidojumiem – upes taisnošanas, uzpludināšanas, kas ir mainījusi upes dabisko režīmu, kā  arī barības vielu ieplūde – slāpekļa un fosfora savienojumi. Upes tecējumu ierobežo arī bebru būvētie aizsprosti, tomēr roku ir pielicis arī cilvēks, veidojot akmeņu krāvumus, kas ierobežo upes plūduma nepārtrauktību.

Kopumā Lielupes upju baseinu apgabalā, kas atrodas Latvijas centrālajā daļā, labā ekoloģiskajā kvalitātē ir tikai 8% upju. Upju ekoloģiskā kvalitāte tiek vērtēta ņemot vērā fizikāli – ķīmisko, bioloģisko, kā arī hidromorfoloģisko kvalitāti. (...)

Tikai 8% upju Zemgalē ir labā ekoloģiskā kvalitātē

Pievienot komentāru