Zemkopības ministrijas nozīmīgākais veikums 2021. gadā

Zemkopības ministrija | 30.12.2021

Atbalsts lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, zivsaimniekiem, pārtikas ražotājiem

Nodrošināts finansējums Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam (LAP) pārejas periodam 2021. un 2022. gadā 518 milj. eiro, t.sk., ES atveseļošanās instrumenta finansējums 84 milj. eiro, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanos pēc kovida ietekmes un nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz Eiropas zaļā kursa noteiktajiem mērķiem, stiprinot mazo un vidējo saimniecību attīstību, veicinot vides un klimata investīcijas un bioloģisko lauksaimniecību:

  • nodrošināta iespēja uzņemt jaunas saistības lauku attīstības platību maksājumos, t.sk. bioloģiskajā lauksaimniecībā, pārejas periodā piešķirot 70 milj. eiro;
  • nodrošināta iespēja projektu iesniegšanai mazo saimniecību darbības attīstībai (15 milj. eiro);
  • nodrošināta iespēja projektu iesniegšanai jauno lauksaimnieku darbības uzsākšanai (4,4 milj. eiro);
  • izstrādāts normatīvais regulējums investīcijām lauku saimniecībās, pārstrādē un infrastruktūrā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” projektu iesniegšanai no 10.01.2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 10. februārim (114 milj. eiro);
  • nodrošināta iespēja iesniegt projekta idejas jaunu inovatīvu risinājumu izstrādei lauksaimniecībā un mežsaimniecībā pasākumā “Sadarbība” (6 milj. eiro);
  • nodrošināta iespēja pretendēt uz atbalstu mežaudžu kopšanai, uzlabojot meža ekosistēmu noturību un ekoloģiskās vērtības uzlabošanu (6 milj. eiro);
  • nodrošināts atbalsts apdrošināšanas polišu iegādei pasākumā “Risku pārvaldība” (16,6 milj. eiro);
  • īstenoti citi lauku attīstības pasākumi, t.sk. Leader pieejas īstenošana, aktivizējot vietējās teritorijas attīstību (19 milj. eiro).
Zemkopības ministrijas nozīmīgākais veikums 2021. gadā

Pievienot komentāru