Pētnieki ir vienisprātis par Krievijas uzbrukuma ietekmi uz pieprasījumu pēc koksnes izstrādājumiem. Karš reiz beigsies

forest.fi | 20.12.2022

Lai gan Krievijas nežēlīgais karš Ukrainā īstermiņā kaitē meža nozarei, tas kādu dienu beigsies un tam var būt pozitīvas sekas, tā Somijas Meža asociācijas šā gada oktobrī rīkotajā Nacionālo meža dienu pasākumā sacīja Somijas Austrumu Universitātes pētnieks Jakobs Donners-Amnels (Jakob Donner-Amnell).

“Kad karadarbība būs beigusies, Ukrainā sāksies atjaunošanas darbi. Tas būs stimuls pasaules ekonomikai, lai gan mēs, protams, nezinām, cik ilgi šis efekts saglabāsies,” teica J. Donners-Amnels.

Helsinkos notiekošo Valsts meža dienu sesijā eksperti komentēja meža nozares starptautiskās tendences, ko ietekmējis karš Ukrainā.

Jakobs Donners-Amnels uzskaitīja kara ietekmi uz meža nozari. Koksnes imports no Krievijas ir apstājies. Palielinājusies kokmateriālu iepirkuma cena. Krievijas līdz šim piegādātās enerģijas, kā arī visas citas fosilās enerģijas izmantošanas pārtraukšana paātrinās tā saukto zaļo pāreju vai zaļo kursu (darījumu). J. Donners-Amnels uzskata, ka šī pāreja var būt izdevīga meža nozarei.

“Pašreizējo kara negatīvo ietekmi uz meža nozari ar laiku kompensēs kaut kas pozitīvāks,” spriež Jakobs Donners-Amnels.

Vides prasības ir svarīgs un ļoti moderns jautājums

Vēl viens runātājs Valsts meža dienās bija Somijas VTT Tehnisko pētījumu centra profesors Ali Harlins. Viņš skaidroja, ka vides prasības arī turpmāk būs svarīgas meža nozarei, lai gan karš uz kādu laiku no tām varētu novērst uzmanību.

“20-30 gadu perspektīvā divu vai trīs gadu svārstībām nav nekādas ietekmes uz problēmu nozīmīgumu. Tas var nozīmēt tikai vienu, proti, mēs pārtrauksim izmantot fosilās izejvielas ātrāk, nekā iepriekš domāts,” savā runā uzsvēra A. Harlins.

Viņš apgalvoja, ka nākotnē arvien lielāka nozīme būs pievienotās vērtības palielināšanai, izmantojot jauniegūtās zināšanas, lai gan tai pašā laikā progress būs lēns.

“Pievienotā vērtība netiks dubultota desmit gadu laikā. Idejas, kas šodien ir tuvu demonstrējumu stadijai, līdz 2050. gadam sasniegs ražošanas stadiju,” turpināja A. Harlins.

Ali Harlins ir viens no pētniekiem, ar kura veikto iespējams iepzīties rakstu sērijā “Viedā bioekonomika” par jaunām tekstilšķiedrām no koksnes. Piemēram: https://www.youtube.com/watch?v=gvwLCvFviaA

Koksnes pieejamība kļūs par problēmu

Eiropas Meža institūta pētnieks Janni Kuntu (Janni Kunttu) projekta “Nākotnes mežs 2040” ietvaros ir pētījis meža nozares attīstības scenārijus nākotnē. 

 Intervijā Forest.fi J. Kuntu stāsta, ka karš neietekmēs meža nozares ilgtermiņa scenārijus. Scenāriji ir piemēri no bezgalīgi daudzām iespējām.

“Scenāriju modeļos jau tika iekļauti konflikti starp valstīm un plašāka mēroga kara draudi, un tie ietekmēja attīstības prognozes,” saka J. Kuntu.

Līdz šim karš Ukrainā ir aktualizējis jautājumus, kas saistīti ar koksnes pieejamību. Tāpat pieaug arī Eiropas Savienības spiediens mežu izmantošanas sakarā.

“Mums jāsagatavojas iespējai, ka mežu izmantošanas regulējums kļūs daudz plašāks. Maz ticams, ka mežizstrādes apjomi palielināsies,” saka J. Kuntu.

Pēc Janni Kuntu teiktā, kopējais pieprasījums pēc koksnes palielināsies, pieaugot pieprasījumam pēc koksnes produktiem. Ir nepieciešami risinājumi, kas aizstātu fosilos izejmateriālus.

“Šāda situācija rada nenoteiktību, piemēram, attiecībā uz investīcijām: kā mēs varam nodrošināt izejvielu piegādi nozarei? Saprotams, pašlaik nevienam nav drosmes ieguldīt ražošanā, pamatojoties uz importētu koksni, jo pirms kara sākuma ievērojama tās daļa nāca no Krievijas,” situāciju skaidro J. Kuntu. Viņš uzsver cerību, ka meža nozare turpinās uzplaukt arī nākotnē. Pašlaik gan vislielāko interesi izraisa ieguldījumi aprites ekonomikā.

“Resursu efektivitātes uzlabošana, zināmā mērā arī patēriņa samazināšana un otrreizējo koksnes plūsmu izmantošana varētu būt vissvarīgākie līdzekļi izejvielu piegādes nodrošināšanai un pievienotās vērtības palielināšanai,” vērtē J. Kuntu. Ļoti būtiska ir tirgus dalībnieku sadarbība gan attiecībā uz ieguldījumiem pētniecībā, gan produktu izstrādē.

Pētnieki ir vienisprātis par Krievijas uzbrukuma ietekmi uz pieprasījumu pēc koksnes izstrādājumiem. Karš reiz beigsies

Pievienot komentāru