Noteikta dabas lieguma ''Garkalnes meži'' aizsardzības un izmantošanas kārtība

LETA, aprinkis.lv | 23.06.2022

Lai aizsargātu zaļās vārnas, valdība otrdien apstiprināja dabas lieguma ''Garkalnes meži'' aizsardzības un izmantošanas kārtību. Dabas liegumā konstatēti arī citi īpaši aizsargājamie putni - meža balodis, sila cīrulis, stepes čipste un citi. Tāpat šajā liegumā konstatēts īpaši aizsargājamie biotopi - mežainā piejūras kāpa, ar lakstaugiem klātā pelēkā kāpā un vecs vai dabisks boreālais mežs.

Aizsargājamā platība ir 1789 hektāri, kas tiks sadalīti regulējamā režīma zonā, dabas lieguma zonā, dabas parka zonā un neitrālā zonā. Dabas lieguma teritorijas lielākā daļa ir valsts īpašumā (63,8%). 89,7% dabas lieguma aizņem meži. Dabas liegumu šķērso Vidzemes šoseja un dzelzceļa līnija.

Visās dabas lieguma teritorijā aizliegts uzstādīt vēja elektrostacijas, būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus, izņemot neitrālajā zonā, pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, rīkot sacensības, lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, atjaunot sējot vai stādot mežu, veikt augsnes apstrādi, novadīt notekūdeņus vidē un citas darbības, kas var radīt izmaiņas biotopiem. (...)

Noteikta dabas lieguma ''Garkalnes meži'' aizsardzības un izmantošanas kārtība

Pievienot komentāru