Ko gaidīt no jaunā ziņojuma par klimata pārmaiņām?

Rosie Frost, Euronews Green | 18.03.2023

20. martā ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) publicēs savu jaunāko ziņojumu par klimatu. Kopš padomes dibināšanas 1988. gadā tā līdz šim ir publicējusi sešus šādus novērtējumus. Tie ir vispusīgākie un autoritatīvākie pierādījumi par cilvēka izraisītajām klimata pārmaiņām.

Tā kā klimata pārmaiņu sekas kļūst aizvien aktuālākas, gaidāmā publikācija paredzami kļūs par ļoti fundamentālu dokumentu turpmākai rīcībai klimata jomā.

Ko sagaidīt no jaunākā IPCC ziņojuma?

Ik pēc 5-7 gadiem IPCC publicē vairākus ziņojumus, kuros apkopota jaunākā informācija par klimata pārmaiņām. Šie ziņojumi top trīs dažādu darba grupu darba rezultātā, kur galvenā uzmanība tiek pievērsta klimata pārmaiņu zinātniskajai izpētei, to ietekmei un iespējamiem risinājumiem.

IPCC ir publicējusi arī 14 īpašos ziņojumus, kuros uzmanība pievērsta konkrētām jomām, tostarp aviācijai, emisijām un okeāniem. 20. martā gaidāmais IPCC kopsavilkuma ziņojums ir pēdējais šai ciklā, tajā apkopota informācija no līdz šim publicētajiem sešiem ziņojumiem, uzsverot svarīgāko.

Katrā no šiem ziņojumiem ietverta informācija par klimata pārmaiņu realitāti, sākot no “nepārprotamas” vienprātības, ka tās izraisa cilvēka darbība, līdz riskiem, ar kuriem saskaras puse cilvēces. 

Ko gaidīt no jaunā ziņojuma par klimata pārmaiņām?

Pievienot komentāru