Kā saskaņot privāto mežu īpašnieku un valsts intereses?

nra.lv | 16.10.2020

Nav šaubu, ka mežs nodrošina daudzas būtiskas funkcijas vēl bez tā, ka no meža iegūst koksni. Mežs uztur gaisa kvalitāti, regulē ūdens noteci, sniedz atbalsta punktus tūrismam. Tāpēc daļai pilsētās dzīvojošo cilvēku šķiet, ka meža ciršana ir slikta pati par sevi. Pilsētnieku izpratne par mežsaimniecību un meža nozaru ir nepilnīga, ka grūti viņus pārliecināt par mežu ciršanu kā sliktāku mežu nomaiņu ar labākiem, produktīvākiem, CO2 vairāk piesaistošiem mežiem. Varbūt ir palikuši nepamanīti tādi fakti, ka sēnes aug arī jaunaudzēs, ka koks ir mūsu vietējais, atjaunojamais resurss, kas dod iespēju veidot veselīgu vidi ar koka būvniecību, mēbelēm un no citām valstīm neatkarīgu siltuma ražošanu. Pašlaik tiek izvirzīts uzstādījums, ka 30% teritorijas Eiropā ir jāiekļauj aizsargājamās platībās. Tādā gadījumā paveras plašas iespējas diskusijām, cik daudz no šīs aizsargājamās platības veidos meži un ko saprast ar aizsargājamu platību mežos. Vai Latvija netiks “apspēlēta”, jo jau tagad redzam, ka ir Eiropas valstis, kuras savas aizsargājamās teritorijas veido ziemeļu reģionos vai kalnainos apvidos, kur saimnieciskā darbība jau tāpat ir apgrūtināta vai nav iespējama.

Kā saskaņot privāto mežu īpašnieku un valsts intereses?

Komentāri

Jānis
Kārtējais mežu izcirt, atvainojos, mežu apsaimniekotāju lobijs. Runa jau nav par to, cirst vai necirst. Runa ir par samērīgumu. Samērīgums beidzās kaut kur ap 2005. Gadu. Tad sākās absolūta anarhija mežos, kuras rezultātā normālu mežu Latvijā vairs neredzēt ne mums, ne mūsu bērniem. Un svarīga ir piebilde, ka normāls mežs nav tas, kas ir definēts mežu likumā mežcirtēju lobija iespaidā vai tas "mežs", kas atbilst "starptautiskajai definīcijai", bet normāls mežs ir tāds, kur dzīvo putni, kur egļu mizgraužiem ir dabiskie ienaidnieki, kur dažkārt saule neiespīd un ir krituši koki. No vecuma, nevis no zāğa.

Pievienot komentāru