2022. gadā mežu izzušana pasaulē joprojām pieaugusi

Anna Fleck, Statista | 10.07.2023

Pagājušajā gadā tropisko mežu izzušana ir palielinājusies, neraugoties uz dažādu uzņēmumu un valdību apņemšanos ierobežot atmežošanu. Saskaņā ar datiem, kas publicēti World Resources Institute Global Forest Review*, 2022. gadā tropos tika zaudēti 4,12 miljoni hektāru primārā tropu meža – par 10 % vairāk nekā 2021. gadā.

Primārie tropu meži ir oglekļa uzkrāšanai un bioloģiskajai daudzveidībai ļoti svarīgas teritorijas. Saskaņā ar mežu monitoringa datiem primāro tropu mežu zudums 2022. gadā radīja 2,7 Gt oglekļa dioksīda emisiju, kas ir līdzvērtīgi Indijas gada emisijām no fosilajiem resursiem.

Kā redzams Statista diagrammā, tropu pirmatnējo mežu izzušana sasniegusi augstāko līmeni 2016. gadā, salīdzinot ar citiem avota atspoguļotajiem gadiem, kopš tā laika ir saglabājoties augstai. Lai gan 2022. gadā tika reģistrēti par 30 000 ha mazāki ar ugunsgrēkiem saistītie zaudējumi salīdzinājumā ar iepriekšējo (2021) gadu, tajā tika reģistrēti par 400 000 hektāru lielāki zaudējumi ar ugunsgrēkiem nesaistītu negadījumu dēļ.

Brazīlijā ir visvairāk pirmatnējo mežu, šai valstī reģistrēti vislielākie zaudējumi šajā biomā. Pagājušajā gadā tur tika zaudēti vairāk nekā 40% no kopējās tropisko mežu platības pasaulē, un zaudējumi, kas nav saistīti ar ugunsgrēkiem (lielākoties ar izcirtumiem), sasniedza augstāko līmeni, kāds valstī ir reģistrēts kopš 2005. gada. Ziņojuma autori uzsver, ka šī tendence varētu uzlaboties prezidenta Luisa Inasio Lula da Silvas (Lula) vadībā, kurš ir apsolījis līdz 2030. gadam izbeigt mežu izciršanu Amazonē un citos Brazīlijas reģionos.
https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2022/

2022. gadā mežu izzušana pasaulē joprojām pieaugusi

Pievienot komentāru