Paziņojums par lielajiem plēsējiem Eiropā

FACE | 19.03.2022

Eiropas lielākās lauku iedzīvotāju un apsaimniekotāju organizācijas sagatavojušas un publiskojušas kopīgu paziņojumu par lielajiem plēsējiem, kam pievienojas arī FACE.

Mednieku saimei pret lauku reģionu iedzīvotāju konfliktsituācijām ar plēsējiem ir dažāda attieksme, jo, kā zināms, jau ilgāku laiku mednieki nepiedalās lemšanā pretēji iepriekšējai sekmīgajai praksei, kad plēsēju populācijas tika veiksmīgi apsaimniekotas un uzraudzītas. Patlaban redzami mednieku ignorēšanas rezultāti - plēsēju blīvums pieaug, saskarsme ar lauku reģionu iedzīvotājiem ir dažāda. "Pliki" aicinājumi plēsējus aizsargāt "jo stiprāk, jo labāk" nekādi nesaskan ar konkrētu un saprotamu aizsardzības mērķu trūkumu. Ir tikai vēlme - aizsargāt, nedomājot par sekām - nerēķinoties ar laucinieku un lauku reģionu iedzīvotāju vajadzībām. Šāda attieksme radījusi situāciju, kurā lielie plēsēji pamazām pārtop vietējo iedzīvotāju biedā. Nepieciešams ilgtermiņa un skaidrs to saglabāšanas un aizsardzības plāns, aktīva un elastīga, ar vietējiem saskaņota plēsēju populāciju apsaimniekošana. 

Paziņojums par lielajiem plēsējiem Eiropā

Pievienot komentāru