Meža sektors ir vienīgais, kas būtībā nodrošina siltumnīcefekta gāzu piesaisti

Āris Jansons, žurnāls “Baltijas Koks” | 10.02.2022

Ja iznīcina mežsaimniecību, klimata pārmaiņu mazināšanas ilgtermiņa mērķus nevar sasniegt. Tas ir pamatpostulāts, kuru manā izpratnē ir ļoti svarīgi atcerēties. Latvijā veidus, kā valsts plāno virzīties uz klimata pārmaiņu mazināšanu, lielā mērā apkopo Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam.

Ko tajā redzam? Meža sektors iecerēts kā vilcējspēks, kas nodrošinās piesaistes palielinājumu. Vienlaikus dokumentā norādīts, ka mežā ir nozīmīga bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas funkcija, ilgtspējīga saimniekošana. Šādu nosacījumu nav attiecībā uz citiem sektoriem, piemēram, nav norādes, ka māju siltināšanai būtu jāizmanto tikai no atjaunojamiem resursiem ar ilgtspējīgām metodēm iegūti materiāli.

Pievienot komentāru