“Zaļās organizācijas” vēršas tiesā par ES kodolenerģijas un gāzes nozares noteikumiem

Elena Sáncez Nicolás, EU Observer | 19.09.2022

Grupa pilsoniskās sabiedrības organizāciju ir uzsākusi tiesvedību pret Eiropas Komisiju par gāzes un kodolenerģijas iekļaušanu Eiropas Savienības ilgtspējīgu ieguldījumu pamatnostādnēs, tā sauktajā ES taksonomijā.

Pirms vasaras pretrunīgi pieņemtajā taksonomijā ir ietvertas konkrētas investīcijas gāzes un kodolenerģētikas jomā, kas ietilpst “pārejas posma saimniecisko darbību” kategorijā. Taču ClientEarth, Pasaules Dabas fonda (WWF) Eiropas nodaļa, organizācija Transport & Environment (T&E) un BUND (Friends of the Earth Germany) apgalvo, ka gāzes iekļaušana ir pretrunā ar ES Klimata likumu un pašu taksonomijas regulu, kā arī starptautiskajām saistībām saskaņā ar 2015. gada Parīzes nolīgumu. “Gāzes – fosilā kurināmā, kas pašlaik ir dzīves dārdzības krīzes centrā visā blokā – atbalstīšana grauj ES pamatmērķus panākt tīrāku, lētāku un drošāku enerģiju,” visu organizāciju vārdā sacīja pārstāvis. Nevalstiskās organizācijas norādīja, ka tām trūkst tehnisko un juridisko zināšanu, lai apstrīdētu kodolenerģijas projektu iekļaušanu taksonomijā. Taču Greenpeace pirmdien (19. septembrī) paziņoja arī par atsevišķu tiesvedību pret komisiju saistībā ar tās zaļā finansējuma noteikumiem, iebilstot pret gāzes un kodolenerģijas iekļaušanu.

Roda Verheiena, vācu juriste, kas specializējas vides un starptautiskajās tiesībās un kas palīdzēja nevalstiskajām organizācijām iepriekšējos tiesas procesos par klimata jautājumiem pret Vācijas Klimata rīcības likumu, strādā Greenpeace ierosinātajā lietā. R.Verheiena apgalvoja, ka kodolenerģijas un gāzes iekļaušana ir “krasā pretrunā” ar faktisko ES taksonomijas regulu. “Kodolenerģētikai nav nekādas loģikas nevienā līmenī šajā sakarā”, un “ir acīmredzami nezinātniska pieeja, kā definēt gāzes projektu veidus, kas būtu jāiekļauj saskaņā ar klimata politiku,” viņa sacīja EU Observer.

Komisijas ekspertu grupas zinātnieki secināja, ka gāzes spēkstacijām būtu jāpiemēro 100 g CO2e/kWh elektroenerģijas slieksnis, lai tās būtu saderīgas ar Parīzes nolīgumā paredzēto 1,5°C ceļu. Taču saskaņā ar priekšlikumu tā vietā gāzes elektrostacijas būtu saderīgas ar taksonomiju, ja to emisijas būtu mazākas par 270 g CO2e/kWh elektroenerģijas.

Tā kā juridiskās procedūras varētu ilgt līdz 2023. gada beigām, iespējams, ka ES taksonomija stāsies spēkā pirms tiesas galīgā nolēmuma pieņemšanas.

“Ja mēs uzvarēsim šajā lietā, es brīnos, kā komisija to kādreiz izskaidros pasaules finanšu tirgiem,” norādīja juriste R.Verheiena. “Tas ir reputācijas jautājums.”

Februāra termiņš

Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem NVO ir tiesības lūgt ES iestādēm izvērtēt savus lēmumus – ar tiesībām pārsūdzēt tos ES augstākajā tiesā. Greenpeace septembrī nosūtīja komisijai oficiālu pieprasījumu par iekšējo pārbaudi, norādot uz juridiskām problēmām un lūdzot atcelt lēmumu. Savā 171 lappusi garajā pieprasījuma dokumentā, kurā iekļauti ekspertu atzinumi, viņi arī apgalvoja, ka gāzes un kodolenerģijas iekļaušana taksonomijā pārkāpj vairākus ES tiesību aktus un Parīzes nolīgumu.Vides aizsardzības grupas nevarēja iesniegt šādu pārskatīšanas pieprasījumu līdz septembrim, ņemot vērā administratīvās procedūras, EU Observer norādīja Greenpeace.

Komisijai tagad līdz februārim ir jāatbild uz Greenpeace un citu nevalstisko organizāciju argumentiem. Ja taksonomijā saglabāsies t.s. “zaļās etiķetes” gāzes un kodolenerģijas projektiem pašreizējā redakcijā, grupas vērsīsies Eiropas Savienības Tiesā. “Fosilo gāzu un kodolenerģētikas projektu “zaļās mazgāšanas” pieeja jau no paša sākuma bija politiski motivēta, bet tas Eiropas Komisijai tiesā nepalīdzēs,” sacīja Greenpeace kampaņas dalībniece Ariadna Rodrigo.

Taksonomija ir izraisījusi neapmierinātību ne tikai vides aizstāvju, bet arī dažu Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, kuras ir apsolījušas iesūdzēt ES izpildvaru tiesā par gāzes un kodolenerģijas iekļaušanu. Paredzams, ka Austrija līdz oktobra beigām uzsāks tiesvedību par kodolenerģijas iekļaušanu taksonomijā. “Tas noteikti notiks,” EU Observer sacīja kāda Austrijas amatpersona. Savukārt Luksemburga jau iepriekš paziņoja, ka atbalstīs tiesvedību, ko ierosinās Vīne.

“Zaļās organizācijas” vēršas tiesā par ES kodolenerģijas un gāzes nozares noteikumiem

Pievienot komentāru