Kā tas nākas, ka plāns līdz 2030. gadam aizsargāt 30% planētas teritorijas iezemiešiem ir slikta vēsts?

Charlie Jaay, Euronews Green | 25.03.2022

No 14. marta Ženēvā tiek apspriests plāns līdz 2030. gadam aizsargāt 30% planētas platības. Ja izdosies vienoties, plānu apstiprinās (saskaņos) šī gada laikā. 

Lai gan šādu plānu "bīda" valdības un lielās, starptautiskās t.s. "vides saglabāšanas" NVO, lai it kā risinātu klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi, 30x30 plānam iebilst pietiekami daudz citu organizāciju un profesionāļu. Kas šai plānā ir tik pretrunīgs?

Lielākā zemes piesavināšanās civilizācijas vēsturē

Saskaņā ar organizācijas Survival International vēstīto, kas pārstāv iezemiešu tiesības, 30x30 būs lielākā zemes piesavināšanās zināmajā vēsturē. 

Nopietnas bažas rada fakts, ka iecerētais plāns nekādi neiekļauj un nebūt nestiprina iezemiešu tiesības, vietējo kopienu tiesības...

Kā tas nākas, ka plāns līdz 2030. gadam aizsargāt 30% planētas teritorijas iezemiešiem ir slikta vēsts?

Pievienot komentāru