Malku lietot Brisele neaizliegs

Ventas Balss | 30.01.2023

Ventas Balss rīcībā esoši informācija liecina, ka Latvijas valsts pozīcija šajā jautājumā nebūt nav viennozīmīgi atbalstoša Eiropas Parlamenta lēmumam un, līdzīgi kā citās Ziemeļeiropas valstīs, par šādu direktīvas grozījumu virzību tiek paustas bažas.

Taču jautājums sabiedrībā tiek uzkarsēts, saberot visas olas vienā groziņā. Un sabiedrības reakcija ir saprotama, jo nav pietiekamas informācijas un skaidrības, kā tālāk varētu tikt regulēta koksnes un tās biomasas izmantošana enerģētikā, kas Latvijā ir ne vien būtisks enerģijas resurss, bet arī tautsaimnieciski svarīga nozare. To, kā šīs direktīvas grozījumi ietekmēs Latviju, šobrīd nevar pateikt viennozīmīgi, jo jautājums ir komplicēts un atkarīgs no dažādu mainīgo savstarpējas sasaistes.

Jāpiebilst, ka direktīva, par kuru runā mežu īpašnieki, tiešā veidā neregulē, ko varēsim likt savās krāsnīs siltuma ieguvei un ko nevarēsim. Tā attiecas uz subsidēto enerģijas ražošanu un to, kas tiks definēts kā atjaunojamais resurss šajā jomā un kas, savukārt, tiks atzīts par emisijas radošu un līdz ar to par tā izmantošanu nāksies izpirkt emisiju kvotas. Neatkarīgi no lēmumiem attiecībā uz direktīvu, arī turpmāk malku un šķeldu lietot Latvijā netiks aizliegts. Taču tā netiešā veidā var būtiski ietekmēt enerģijas tirgu nākotnē.
https://biomassmagazine.com/articles/19339/eu-vote-allows-biomass-to-continue-to-help-meet-red-goals
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40134/parliament-backs-boost-for-renewables-use-and-energy-savings

Malku lietot Brisele neaizliegs

Pievienot komentāru