Par a/s “Latvijas valsts meži” iekšējo pārbaudi par ilgtermiņa mežistrādes līgumiem

Latvijas valsts meži | 01.03.2023

Ievērojot prokurora brīdinājumā noteikto, a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) valde uzsākusi visaptverošu pārbaudi par ilgtermiņa mežistrādes līgumu (IML) un 2013. gadā izveidotā IML pārveides procesa likumību, ekonomisko pamatotību, atbilstību labas pārvaldības principiem un LVM interesēm.

LVM valde ir veikusi ilgtermiņa mežistrādes līgumu pārveides procesa neatkarīgu pirmšķietamu juridisko izvērtējamu un secina, ka iespējams nav nodrošināts atklāts un godīgs IML pārveides process, kas atbilstu labas pārvaldības principiem. Valde ir nolēmusi uzsākt visaptverošu auditu par IML un IML pārveides procesu.

Arī Prokuratūra secina, ka 2013. gadā izvēlētais ilgtermiņa mežistrādes līgumu pārveides process nav bijis optimāls un apšauba vai LVM pārvaldes institūcijas līdz šim ir darījušas visu nepieciešamo, lai risinātu IML pārveidošanas jautājumu atbilstoši pārvaldes institūciju un publisko personu kapitālsabiedrību darbības principiem, tai skaitā attiecībā uz publisko iepirkumu rīkošanu.

AS “Latvijas valsts meži valdes” priekšsēdētājs Pēters Putniņš: “Uzņēmuma valdei ir svarīgi nodrošināt efektīvu pārvaldību, racionālu un ekonomisku pamatotu resursu izmantošanu, ievērojot visaugstākos labas korporatīvās pārvaldības standartus. Valde bez vilcināšanas veica pārbaudi, kuras rezultātā esam lēmuši uzsākt visaptverošu auditu un informēsim sabiedrību par tās rezultātiem.”

Laika periodā līdz 2013. gadam LVM valdes un padomes pieņemtie lēmumi ir cēlonis pašreizējai situācijai par IML un IML pārveidi, kā arī prokuratūras secinājumiem.

Par valdē pieņemtajiem lēmumiem tiks informēta uzņēmuma padome.

Pievienot komentāru