Vides eksperts atrod Latvijā retas koksnes sēņu sugas.

Latvijas valsts meži | 16.10.2022

Veicot vides apsekošanu meža autoceļa “Gribolvas ceļš” pārbūves vajadzībām, a/s “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona Preiļu meža iecirknī vides eksperts Gaidis Grandāns atradis Latvijā retas koksnes sēņu sugas.

Uz lielu dimensiju egles kritalas atrasta visā Latvijā un Ziemeļeiropā ļoti reti sastopama piepju suga kokvilnas anomoporija Anomoporia bombycina. Šai sēņu sugai raksturīgi plāni un īslaicīgi pastāvoši augļķermeņi ar zilganu, lavandas vai pelēcīgu nokrāsu. Latvijā suga atklāta 2016. gadā. Kopumā ir zināmas vairāk nekā 20 sugas atradnes, no kurām lielākā daļa ir konstatētas Gaujas Nacionālajā parkā.

Pievienot komentāru