Turpinot esošo pieeju, zemes reforma noslēgsies vien pēc 20 gadiem

Valsts Kontrole, LETA, nra.lv | 16.02.2022

(...) "Piemēram, 2021.gadā aizvien tiek uzmērīti zemesgabali, kas rindā iekļauti jau pirms 2008.gada. Nereti cilvēki savas dzīves laikā rindu nesagaida un īpašuma tiesību atjaunošana attiecas uz mantinieku mantiniekiem vairākās paaudzēs. Tādēļ cilvēki lielākoties veic zemes uzmērīšanu par saviem līdzekļiem, nesagaidot valsts atbalstu," atzīmē Kristīne Jaunzeme.

Revīzijā secināts, ka par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstā 2021.gada 1.jūnijā bija iekļautas 3884 vienības. Līdz 2022.gadam Valsts zemes dienests (VZD) zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem plānoja finansējumu 70 000 eiro gadā, kas ļāva uzmērīt vidēji 80 zemes vienības gadā. No 2022.gada plānots novirzīt 140 000 eiro gadā, kas ļaus uzmērīt 160-170 zemes vienības.

Turpinot plānotajā tempā, VK prognozē, ka šis process ilgs vēl vismaz 20 gadus. Vienlaikus revīzijā konstatēts, ka par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmās zemes saraksts satur neprecīzus datus, jo no tā nav izslēgtas zemes vienības, kuru uzmērīšanai līdzekļi no valsts budžeta nepienākas.

Revīzijā norādīts, ka neviena institūcija nav noteikta kā atbildīgā par zemes reformas pabeigšanas plānošanu un koordināciju. Nav arī vērtēts, vai un cik lielā mērā reformas mērķi ir sasniegti un kādi tiesiski risinājumi varētu sekmēt drīzāku tās pabeigšanu. Tāpat VK min, ka zemes reformas pabeigšanai un tajā veicamajām darbībām nav noteikti termiņi, kas kopumā nesekmē tās pabeigšanu un īpašuma tiesību sakārtošanu pārredzamā nākotnē.

Revīzijā konstatēts, ka Tieslietu ministrijas (TM) un VZD rīcībā nav informācijas par to, cik cilvēkiem zemes īpašuma tiesības vēl ir atjaunojamas. Tāpat reformas rezultātā izveidojies ievērojams to zemes vienību skaits, kas piekritīgas valstij un pašvaldībām un kas nav pirmreizēji kadastrāli uzmērītas.
Izmantota oir.mobi fotogrāfija

Turpinot esošo pieeju, zemes reforma noslēgsies vien pēc 20 gadiem

Pievienot komentāru