Melu propaganda - kāds ir tās patiesais mērķis?

Zemeunvalsts.lv | 26.08.2018

2014 - 25. februārī sabiedriskais portāls TVNET uzsāka akciju "Pret Mežu iznīcināšanu", kas ietvēra rakstus:

2015 - Latvijas Mežu platības sarūk;

2016 - Neaizskaramais Mežu ciršanas apjoms;

2017 - Cik īsti Latvijā palicis mežu?

2018 - Latvijas atmežošana jeb meža genocīds! Lielas lietas notiek klusumā.

Visi šie raksti ir tendenciozi. To mērķis - sasniegt pēc iespējas lielāku skatījumu skaitu un popularitāti. Tie ir tieši vērsti uz Latvijas mežsaimniecības nomelnošanu.

Viens no rakstu autoriem ir FSC Mežu apsaimniekošanas standarta izstrādes darba grupas loceklis, VARAM Vides Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Vides attīstības fonda Padomes loceklis un Latvijas Ornitoloģijas biedrības Valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.

Visi augšminētie raksti ir publicēti laikposmā, kad Latvija pēc procentuāli FSC sertificētājām mežu teritorijām ir Pasaules TOP 5.

  1. Ķerus vēlme diskreditet meža nozari un sagrozīt faktus izpaužas regulāri:

25.01.2016 Arī jaunajā Jeila Universitātēs EPI vērtējumā meža jomā esam starp sliktākajām valstīm pasaulē - šādu viedokli bez faktu skaidrojuma V. Ķerus paudis arī no Vides Konsultatīvās padomes puses.

15.04.2016 Es vienīgi ceru, ka miera periods tiks ieviests, kamēr tajos mežos ir vēl kāds putns, ko sargāt - tā radio sarunā par mežizstrādes miera periodu V. Ķerus apgalvo, ka Latvijā visi putni aizies bojā, un mežizstrādātāji burtiski "brien" pa sašķaidītām putnu olām...

18.12.2016 Puse valsts mežu zaudē apliecinājumu par videi draudzīgu saimniekošanu - par šo esam rakstījuši iepriekš - sertifikācija ir kontrolēts process un, ja uzņēmums pārsertifikācijas procesa laikā pāriet no viena sertifikāta veida uz otru, nevar uzkatīt, ka sertifikāts zaudēts.

03.01.2017 Arī manā piemājas mežā atkal parādījusies Melnā zīme - tā tiek komentēts Valsts mežu platībās esošo cirsmas robežu marķējums mežaudzē.

Visa iepriekšminētā informācija rada greizu iespaidu par vienu no Latvijas būtiskākajām tautsaimniecības nozarēm, tā ir apzināta un mērķtiecīga kaitniecība nolūkā saņemt finansējumu savām vajadzībām - citu racionālu skaidrojumu šīm darbībām nav iespējams atrast.

Šobrīd noris FSC Mežu apsaimniekošanas standarta Latvijai izstrāde ar mērķi izveidot vienotu Latvijas Nacionālo Mežu apsaimniekošanas standartu. FSC pieprasa panākt kompromisu starp vides, ekonomiskajām un sociālajām interesēm, bet, kā lai to panāk, ja standarta izstrādes darba grupā ir persona, kas pastāvīgi organizē melu kampaņas pret Latvijas mežu nozari un dezinformē sabiedrību?

  Dalīties Facebook

Pievienot komentāru