Kontrolēta meža dedzināšana pārsteidz Centrāleiropiešus

Forest.fi | 04.07.2022

Somijas Meža asociācija un Zviedrijas Meža aģentūra Meža akadēmijas ietvaros jūnija pēdējā nedēļā Zviedrijā pulcēja 35 ietekmīgus cilvēkus Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņēmējus. Notika spraigas diskusijas par klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību. Dalībnieku vidū bija pārstāvji no dažādām ES dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta un ES ģenerāldirektorātiem, cilvēki no pētniecības sfēras un NVO, meža nozares profesionāļi un bioekonomikā ieinteresēto personu pārstāvji.

Somijas Meža akadēmijas direktore Elina Antila no Somijas Meža asociācijas stāsta, ka pasākuma mērķis bija sniegt informāciju par meža jautājumiem, izcelt dažādus viedokļus un stiprināt dialogu. Dalībnieki dzīvoja Johannesbergas pilī uz ziemeļiem no Stokholmas, pasākuma laikā tika organizētas ekskursijas.

"Ekskursijas ļāva parādīt un skaidrot, kā mežsaimniecība darbojas Ziemeļvalstīs un kā to ietekmē ES līmeņa stratēģijas un lēmumu pieņemšanas procesi," saka E. Antila. (...)

(...) Viena no metodēm, kas dalībniekos raisīja diskusijas, bija kontrolēta dedzināšana, citiem vārdiem sakot, apzināta platību dedzināšana dabas aizsardzības nolūkā. "Boreālo mežu kontrolēta dedzināšana bija ļoti negaidīta dalībniekiem no Centrāleiropas. Viņiem bija grūti saprast, ka kāds varētu ķerties pie mežu dedzināšanas, jo viņu valstīs sausuma dēļ bieži izceļas plaši meža ugunsgrēki," skaidro E. Antila. Kontrolētas dedzināšanas laikā tiek sadedzināta lielākā daļa ciršanas atlieku, kā arī daļa humusa slāņa. Kontrolēta dedzināšana atbrīvo barības vielas augsnē un rada labvēlīgu vidi dažādām sugām, dažas no tām var būt retas vai apdraudētas. (...)

Kontrolēta meža dedzināšana pārsteidz Centrāleiropiešus

Pievienot komentāru