Bioekonomika: trūkstošā un vienojošā saite Eiropas Savienības "zaļajā kursā"

forest.fi | 18.04.2020

"Zaļais kurss", kā lieliska vīzija un mērķis, nevar tikt attīstīts bez nopietna ieskata pastāvošajā ekonomikas modelī, kas orientēts uz kvantitāti, apjomu un peļnu un ko vajadzēs nomainīt ar ilgstpējīgu ekonomiku, kam rūpēs ļaužu vajadzības. 

Tas nav viegls uzdevums! Tas noteikti izjauks esošo varas un interešu sadalījumu. Ja mēs runājam nopietni par nospraustajiem mērķiem, esošai situācijai jāmainās!

Nospraustie mērķi nav sasniedzami ar dažādām politikas metodēm, kā runāts un darīts līdz šim! Bioekonomikai jātop par sistēmisku pārmaiņu galveno katalizatoru!

Bioekonomika: trūkstošā un vienojošā saite Eiropas Savienības "zaļajā kursā"

Pievienot komentāru