Somija nepiekritīs Eiropas Komisijas rosinātajām dzelzceļa sliežu platuma izmaiņām

Aleksi Teivanen. Helsinki Times | 08.08.2022

Somija nepiekritīs Eiropas Komisijas rosinātajām izmaiņām dzelzceļa sliežu platumā, paziņojis valsts transporta un sakaru ministrs Timo Harakka (SDP).

Kā iepriekš ziņots, Eiropas Komisija ir ierosinājusi, ka visi jaunie dzelzceļa savienojumi valstij jāveido, izmantojot Eiropas standarta sliežu platumu 1435 milimetri, un jāizstrādā plāns, kā pāriet uz šo platumu arī lielākajā daļā esošo dzelzceļa savienojumu. Somijas standarta sliežu ceļa platums ir 1524 milimetri, kas ir tuvs Krievijā izmantotajam sliežu ceļa platumam.

T. Harakka augusta sākumā sacīja, ka ierosinātā pāreja uz šaurāku sliežu platumu nav pamatota un Somijai nepieņemama. Viņš piebilda, ka valstij būtu jāpiešķir atkāpe no prasības pāriet uz Eiropas sliežu platumu. "Somija nepiekrīt šīm dzelzceļa sliežu platuma izmaiņām, un es ticu, ka mūsu viedoklis tiks uzklausīts turpmākajās diskusijās," viņš komentēja, uzsverot, ka jāņem vērā valsts "īpašie apstākļi". "Dzelzceļa sliežu platuma maiņa nebūtu ekonomiski vai funkcionāli iespējama. Šādus svarīgus lēmumus nevajadzētu pieņemt sasteigti; tā vietā to ietekme būtu pienācīgi jāizvērtē."

Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka šaurāku sliežu platumu nevajadzētu ieviest vecajos savienojumos, ja tas nav pamatoti, vērtējot izmaksu un ieguvumu analīzi.

Somijas Transporta un sakaru ministrija arī norādīja, ka savienojumi, kuru būvniecība ir sākta pirms ES regulas stāšanās spēkā, netiks uzskatīti par jauniem savienojumiem. Šī prasība gan attiektos uz dzelzceļa posmiem, ko plāno projektu uzņēmumi, piemēram, tie, kas plāno austrumu dzelzceļa savienojumu. Prasība "iespējams" attiektos arī uz uzņēmumu, kas plāno jaunu ātrgaitas dzelzceļa savienojumu starp Helsinkiem un Turku, taču tikai attiecībā uz jauno posmu starp Espo un Salo. (...)

Somija nepiekritīs Eiropas Komisijas rosinātajām dzelzceļa sliežu platuma izmaiņām

Pievienot komentāru