Īrijas zivsaimniecības lēnā nāve

Bryan Carter, Euronews Witness | 22.01.2023

Īrijas zvejnieki apgalvo, ka viņi tiek “upurēti”, lai panāktu tirdzniecības vienošanos starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību pēc Brexit.

Tā dēvētais Tirdzniecības un sadarbības nolīgums stājās spēkā 2021. gadā, tā noteikumi uzliek par pienākumu Eiropas kuģiem pakāpeniski nodot Apvienotajai Karalistei daļu savu kvotu attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā.

Īrijas zvejniecības nozarei tas nozīmē attiecīgo kvotu samazinājumu par 15% (līdz 2025. gadam), ikgadējie paredzamie zaudējumi būs 43 miljoni eiro, rezultātā Īrija ir viena no valstīm, ko šis nolīgums skars vissmagāk.

Īrijas zivsaimniecības lēnā nāve

Pievienot komentāru