Somijas valsts mežu apsaimniekotājs pret klimata pārmaiņām

forest.fi | 16.10.2019

Somijas valsts mežu apsaimniekotājs ("Metsähallitus") pret klimata pārmaiņām: meži ir gan oglekļa absorbētāji, gan oglekļa uzkrājēji.

Klimatam draudzīgas mežsaimniecības mērķis ir klimata pārmaiņas ("sliktajā virzienā") neietekmējošu vai maz ietekmējošu metožu izmantošana. 

"Metsähallitus", uzņēmums, kas apsaimnieko valsts mežus Somijā,  ir realizējis projektu "Gudra, klimatam draudzīga mežsaimniecība". Projekta ietvaros ogleklis tika klasificēts tieši "Metsähallitus" apsaimniekotajiem saimnieciskajiem mežiem, nosakot dažādu meža tipu vietu un nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā. Mežiem še izšķirta divējāda nozīme: mežu augšana (augošs mežs) ir norise, kas piesaista (absorbē) oglekli, savukārt, liela apjoma pieaugoša koksnes krāja "darbojas" kā oglekļa uzkrājējs. 

Somijas valsts mežu apsaimniekotājs pret klimata pārmaiņām

Pievienot komentāru