Romas impērijā koksni celtniecībai transportēja lielos attālumos

sciencedaily.com | 25.04.2020

Senie romieši paļāvās uz koksnes tirdzniecību arī lielos attālumos, rāda pētījums, kas 2019. gada 4. decembrī publicēts žurnālā PLOS ONE (autori: Mauro Bernabei ar kolēģiem no Nacionālā Pētniecības centra).

Analizēt pieprasījumu pēc koksnes un ļoti atšķirīgās kvalitātes prasības senajā Romā mūsdienās ir gana sarežģīti. Prasības iekļāva, piemēram, dažādas koku sugas no dažādiem impērijas reģioniem, ko izmantoja tikpat dažādiem nolūkiem, piemēram, būvniecībā, kuģubūvē un apkurē. Diemžēl, koksnes tirdzniecību senajā Romā saprast ir samērā grūti, jo no tiem laikiem saglabājies maz koksnes elementu (detaļu), ko varētu izmantot precīzai analīzei. Minētajā pētījumā M. Bernabei analīzei ļoti sekmīgi ir izvēlējies, datējis un noteicis lieliski (jāsaka arī - neierasti labi) saglabājušos senās Romas impērijas laika koksnes paraugus. 

Romas impērijā koksni celtniecībai transportēja lielos attālumos

Pievienot komentāru