Kad bijušajā kailcirtē zaļo un zied, tā vilināt vilina dažādas vaboles

forest.fi | 27.11.2021

Bioloģisko daudzveidību var aizsargāt, uzlabojot un vairojot koku sugu dažādību. 

Kailcirte noteikti ietekmē sugu dažādību mežā. Tā kā mežizstrādes rezultātā no meža uz laiku "pazūd" koki, būtiski mainās arī pārējo sugu dzīves apstākļi. Dažas sugas izdzīvo, dažas tiek nopietni ietekmētas, dažas sāk ieņemt atbrīvojušos platību, turklāt, par pēdējām runājot, tās ir ļoti nozīmīgas apputeksnētājiem. 

Apputeksnētāju skaita samazināšanās ir globāla problēma. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta ziņojumu, aptuveni trešdaļa bišu un tauriņu populāciju ir zudusi un vēl aptuveni desmitā daļa ir apdraudētas. Iemesli nepārsteidz: zemes lietojuma maiņa, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, vides piesārņošana, rūpnieciskā lauksaimniecība, klimata mainība un introducēto sugu izplatīšanās. 

Ziemeļvalstīs novērota ne gluži gaidīta lieta: saimnieciskajos mežos pēc kailcirtēm veidojas oāzes dažnedažādiem apputeksnētājiem, kas "tapuši padzīti" no ierastās vides mainīgo lauksaimniecības radīto apstākļu rezultātā. Daudzi kukaiņi aizzēlušajās platībās atrod iespēju baroties, tā zināmā mērā kompensējot dabisko pļavu trūkumu. 

Kad bijušajā kailcirtē zaļo un zied, tā vilināt vilina dažādas vaboles

Pievienot komentāru