Eiropas mežu bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi. Ko sagaidīt no "zaļā darījuma"?

iucn.org | 28.05.2020

Kā daudzās vēlmes un prasības, ko sagaidām no mežiem, salāgot ar bioekonomikas attīstību, mainīgo klimatu un dažviet kritisko bioloģiskās daudzveidības situāciju? Kāda vieta un nozīme tai visā būs Eiropas "zaļajam darījumam"?

Ieskats IUCN konferencē, Bonnā.

Eiropas mežu bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi. Ko sagaidīt no "zaļā darījuma"?

Pievienot komentāru