Kāpēc britus nesatrauc bioloģiskās daudzveidības samazināšanās?

Rosie Frost, Euronews Green | 09.02.2022

Tiek uzskatīts, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir klimata mainībai līdzvērtīga problēma. Bet! Kālab ap 90% britu par to nesatraucas?

Kopš 1500. gada Zeme ir zaudējusi ap 1/10 no tās ~2 milj. sugu. Eksperti nesen apstiprinājuši, ka mūsu planētas 6. masveida sugu izzušana ir sākusies, šoreiz to stimulējusi cilvēka darbība. Un atkal - bet! Pētījums rāda, ka tikai ap 10% Lielbritānijas iedzīvotāju tic, ka bioloģiskās daudzveidības zudumi ir klimata mainībai līdzērtīga poblēma.
Izmantota Donal Boyd fotogrāfija

Kāpēc britus nesatrauc bioloģiskās daudzveidības samazināšanās?

Pievienot komentāru