Zviedrijas meža nozares pozitīvā ietekme uz klimatu 30 gadu garumā

Swedish Forest Industries | 29.04.2022

Zviedrijas meža nozares ieguvumi un devums klimata jomā pēdējo 30 gadu laikā ir palielinājušies par 46%. Tas ir devis ievērojamu ieguldījumu Zviedrijas kopējo oglekļa emisiju samazināšanā, vienlaikus sniedzot labumu arī citām Eiropas valstīm, kurās patērē aptuveni 65% no visiem Zviedrijas meža produktiem. Zviedrijas meža nozares jaunais ziņojums "Zviedrijas meža nozares ietekme uz klimatu 1990-2020" liecina, ka nozare katru gadu rada divreiz lielāku labumu klimata jomā, salīdzinot ar visas valsts oglekļa emisijām. 

"Tie ir iespaidīgi skaitļi. Pēdējo 30 gadu laikā meža nozares ieguvums klimata jomā ir bijis ievērojams, savukārt bioloģiskās daudzveidības apstākļi Zviedrijas mežos ir pastāvīgi uzlabojušies. Mūsu nozare ir zaļo pārmaiņu centrā, un es ceru, ka tas tiks ņemts vērā arī Briselē notiekošajā likumdošanas darbā," saka Zviedrijas Meža nozares federācijas (SFIF) ģenerāldirektore Viveka Bekemana (Viveka Beckeman).  

Zviedrijas meža nozares pozitīvā ietekme uz klimatu 30 gadu garumā

Pievienot komentāru