Enerģijas patēriņš Somijā 2022. gadā samazinājies, vēja un kodolenerģijai sasniedzot rekordaugstu līmeni

Helsinki Times | 23.04.2023

2022. gadā enerģijas patēriņš samazinājās – kopējais enerģijas patēriņš bija 1,3 miljoni teradžoulu, kas bija par pieciem procentiem mazāk nekā 2021. gadā. Pēdējo ievērojamo enerģijas patēriņa samazinājumu 2020. gadā izraisīja C19 pandēmija, kas cita starpā samazināja enerģijas patēriņu rūpniecībā.

Kā norāda Somijas statistikas pārvaldes vecākais statistiķis Aleksi Sandbergs, 2022. gadā enerģijas patēriņa samazinājumu veicināja vairāki faktori.

Visnotaļ siltie laikapstākļi samazināja apkures nepieciešamību, īpaši gada sākumā. Turklāt no janvāra līdz aprīlim notika papīrrūpnieku streiks, kas samazināja celulozes rūpniecības blakusprodukta – melnā sārma (rūpnieciskajā ķīmijā melnais sārms ir ražošanas procesa blakusprodukts, pārstrādājot celulozes koksni papīra masā, no koksnes atdalot lignīnu, hemicelulozi un citas ekstrakcijas vielas, lai atbrīvotu celulozes šķiedras) – celulozes rūpniecības blakusprodukta – sadedzināšanu enerģijas ražošanai.

Krievijas agresijas sekas ietekmēja arī enerģijas patēriņu, un pēc tam, kad maijā tika pārtrauktas piegādes no Krievijas, dabasgāzes patēriņš samazinājās gandrīz uz pusi. Elektroenerģijas pieprasījuma samazināšanos veicināja arī elektroenerģijas cenu kāpums.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu elektroenerģijas patēriņš samazinājās par sešiem procentiem. Līdztekus elektroenerģijas cenu kāpumam ekonomiskāku elektroenerģijas patēriņu, iespējams, veicināja arī valsts mēroga elektroenerģijas taupīšanas kampaņa.

Atjaunojamie enerģijas avoti saglabājās iepriekšējā gada līmenī, veidojot aptuveni 42% no kopējā patērētās enerģijas apjoma. Atjaunojamās enerģijas patēriņš salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par pieciem procentiem, bet koksnes kurināmā izmantošana samazinājās par astoņiem procentiem. Turpretī vēja enerģijas ražošana ievērojami palielinājās – par 41%.

"Vēja enerģijas ražošana pagājušajā gadā sasniedza jaunu rekordu. Vēja enerģijas īpatsvars kopējā elektroenerģijas patēriņā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ievērojami palielinājās un tagad bija 14,1%. Vēja enerģijas ražošanas pieaugums galvenokārt ir saistīts ar vēja enerģijas jaudas pieaugumu Somijā," skaidroja Aleksi Sandbergs.

Pagājušajā gadā ievērojami palielinājās arī kodolenerģijas ražošana. Kopējais saražotās kodolenerģijas apjoms – 264 teradžouli – bija lielākais jebkad pieredzētais statistikas vēsturē, salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas palielinājās par 7%.

"Pieaugumu noteica Olkiluoto 3, kas tika pieslēgta valsts elektrotīklam martā, kad sākās spēkstacijas izmēģinājuma ekspluatācija," piebilda A. Sandbergs.

Fosilā kurināmā un kūdras izmantošana 2022. gadā samazinājās

Fosilais kurināmais veidoja 33,7% no kopējā enerģijas patēriņa, kas ir mazākais īpatsvars kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem. Papildus dabasgāzei samazinājās arī ogļu patēriņš.

Tomēr par septiņiem procentiem palielinājās ogļu izmantošana, jo Krievijas agresijas izraisītās enerģētikas krīzes dēļ tika izmantotas zemākas kvalitātes subbituminozās ogles, aizstājot gan dabasgāzes, gan koksnes enerģiju. Ogļu patēriņa pieaugumu veicināja arī elektroenerģijas importa samazināšanās.

Jāsecina, ka enerģijas patēriņa samazināšanos 2022. gadā noteica vairāki faktori, t.sk., siltie laikapstākļi, papīrūpniecībā strādājošo streiks un Krievijas agresijas Ukrainā sekas. Tomēr atjaunojamo energoresursu, īpaši vēja enerģijas, ražošana turpināja pieaugt, un būtiski palielinājās arī kodolenerģijas ražošana. Fosilā kurināmā un kūdras izmantošana samazinājās, bet Krievijas agresijas izraisītās enerģētikas krīzes dēļ palielinājās ogļu izmantošana.

Enerģijas patēriņš Somijā 2022. gadā samazinājies, vēja un kodolenerģijai sasniedzot rekordaugstu līmeni

Pievienot komentāru