Ilgstpējīga ūdens pieejamība, vidējai temperatūrai palielinoties

Lorenzo Rosa, Davide Danilo Chiarelli, Matteo Sangiorgio, Areidy Aracely Beltran-Peña, Maria Cristin | 09.12.2020

Klimata mainība varētu mainīt ūdens pieejamību. Izmantojot prognozes no trim globāliem klimata modeļiem, tika pētīta iespējamā ūdens pieejamības mainība un prasības pēc ūdens gadījumos, ja vidējā temperatūra pasaulē palielinātos par 1,5 °C un 3 °C. Pētījumā secināts, ka līdz 35% aramzemes, kam līdz  šim pieticis ar lietusūdeni, varētu būt nepieciešama apūdeņošana, tā pielāgojoties klimata mainībai un bez negatīvas ietekmes uz saldūdens resursiem. Pētījums palīdz noteikt tos reģionus uz Zemes, kur nepieciešams ieguldīt ilggtspējīgas lauksaimniecības attīstībā, vienlaikus domājot par lauksaimniecības zemju apūdeņošanu.

Ilgstpējīga ūdens pieejamība, vidējai temperatūrai palielinoties

Pievienot komentāru