Lai sekmētos cīņa pret klimata pārmaiņām, nabadzīgākajās ES valstīs jāmodernizē kohēzijas politika

Lilyana Pavlova, Eiropas Investīciju banka | 25.10.2021

Eiropas Investīciju banka plāno palielināt atbalstu ekonomiski vājākajiem ES reģioniem, vienlaikus koncentrējoties pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Daudzus nabadzīgākos Eiropas reģionus, kas ir pakļauti mainīgā klimata ietekmei, var tieši un negatīvi skart ekonomiskās pārmaiņas, kas gaidāmas ES pārejā uz zaļo, nulles emisiju un digitālo ekonomiku. Piemēram, dienvidos jau tā augsto gaisa temperatūru palielināšanās (Spānija, Grieķija, Itālija) var ietekmēt lauksaimniecību un palielināt dabas kataklizmu intensitāti un biežumu, kā tas noticis šogad ar meža ugunsgrēkiem un tiem sekojošo sausuma periodu. Cits piemērs: atteikšanās no akmeņogļu izmantošanas rūpniecībā un apkurē, kas ir ļoti svarīga emisiju samazināšanā, var nopietni ietekmēt tos reģionus ES austrumos, kas ogles joprojām aktīvi izmanto, piemēram, Poliju un Bulgāriju.

Lai sekmētos cīņa pret klimata pārmaiņām, nabadzīgākajās ES valstīs jāmodernizē kohēzijas politika

Pievienot komentāru