Par emisiju tirdzniecības sistēmu Jaunzēlandē

Carbon Forestry 21 | 29.06.2021

Jaunzēlandes emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (NZ ETS) ir valdības galvenais instruments vietējo un starptautisko mērķu sasniegšanai klimata pārmaiņu jomā. Sistēmas mērķis ir mudināt cilvēkus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Kā darbojas NZ ETS?
NZ ETS nosaka cenu siltumnīcefekta gāzu emisijām.
Tas rada finansiālu stimulu:
1. uzņēmumiem samazināt emisijas;
2. zemes īpašniekiem, lai nopelnītu, stādīt mežu, kas, augot, absorbē oglekļa dioksīdu.

Valdība piešķir meža īpašniekiem oglekļa dioksīda vienības, ko attiecīgi absorbē viņu īpašumā augošie koki. Mežkopji tās (CO2 vienības) var pārdot NZ ETS tirgū. Uzņēmumiem ar saistībām emisiju ziņā būs jāpērk pietiekami daudz šo vienību, lai segtu ražošanas radītās emisijas. Pēc tam šīs vienības tiek nodotas valdībai.

Par emisiju tirdzniecības sistēmu Jaunzēlandē

Pievienot komentāru