Mežu aizsardzība pieaug. Somijā aizsargājamo mežu platības sasniegušas Beļģijas "izmērus"

forest.fi | 26.12.2019

Ziemeļsomijā procentuāli palielinājušās aizsargājamo mežu platības; Dienvidsomijā tās saglabājušās līdzšinējā apjomā (5%). Salīdzinot ar iepriekšējo vērtējumu 2016. gadā, aizsargājamo platību apjoms hektāros ir palielinājies par aptuveni 145 000 ha, tostarp Dienvidsomijā - par 60 000. (Procenti tiek noapaļoti līdz veseliem skaitļiem, kas ne vienmēr parāda attiecīgās izmaiņas.)

No otras puses aizsargājamo mežu platības Ziemeļsomijā ir palielinājušās no 19 līdz 20% un visā Somijā - no 12 līdz 13%, rēķinot hektāros - tie būs 2,88 milj ha, kas ir gandrīz Beļģijas vai Albānijas platība.

Mežu aizsardzība pieaug. Somijā aizsargājamo mežu platības sasniegušas Beļģijas "izmērus"

Pievienot komentāru