ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija "ir ceļā". Vai situācija uzlabosies?

Anti Otsamo, forest.fi | 01.06.2020

Bioloģiskās daudzveidības koncepcija dažādu lēmumu tapšanas procesos ir nozīmīgs apstāklis, lai gan šīs koncepcijas saturā un ietekmē iedziļinās vien retais. Ir svarīgi atcerēties tās (bioloģiskās daudzveidības koncepcijas) parādīšanās vēsturi, kad tā no mazsvarīgas tēmas ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām. Kā tas noticis, droši vien, atceras nedaudzi. 

ANO Bioloģiskās daudzveidības konvencija tika pieņemta 1992. gadā Riodežaneiro. Galvenie Konvencijā ietvertie mērķi bija sugu dzīvotņu un daudzveidības saglabāšana, pasaules ekosistēmu, floras un faunas aizsardzība, dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.

Somija šo Konvenciju it tradicionāli uztvēra gana nopietni! Īsāk sakot, somi bija ES līderos konvencijas ideju ieviešanā, ar ko pamatoti varam lepoties!

ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija "ir ceļā". Vai situācija uzlabosies?

Pievienot komentāru