Somu jaunatne un mežs

www.mmsaatio.fi | 11.03.2020

Meži kā Somijas dabas sastāvdaļa ir svarīgi gandrīz deviņiem no desmit jauniešiem neatkarīgi no Somijas reģiona, kurā tie dzīvo. Jaunā cilvēka gadu skaitam pieaugot, palielinās to cilvēku īpatsvars, kas mežiem piešķir lielu nozīmi. No otras puses, 13% jauniešu mežs ir sveša vide.

Jaunākie “Jaunatnes meža barometra” pētījuma rezultāti parāda somu jauniešu (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) “attiecības” (attieksmi pret) ar mežu un viņu priekšstatus par meža izmantošanu un meža un kokrūpniecības nozari. Pētījumu Somijas mežsaimniecības asociācijas vārdā veica “Taloustutkimus”.

Lai arī mežus uzskata par nozīmīgu Somijas daļu, trīs no pieciem jauniešiem mežu neuzskata par būtisku brīvā laika pavadīšanas iespēju. Šajā jautājumā redzamas būtiskas reģionālas atšķirības: jauniešiem Somijas ziemeļos un austrumos ir grūtāk iedomāties atpūtu bez meža, salīdzinot ar vidējo rādītāju valstī kopumā.

Mežu uztver kā nomierinošu, enerģētisku un iedvesmojošu vidi un parasti jaunietis turp dodas viens vai kopā ar draugiem. 62% jauniešu ir svarīgi, ka mežs atrodas tuvu mājām.

Meža un kokrūpniecības nozari kā darba devēju lielākā daļa jauniešu uztver pozitīvā gaismā. Lai gan 20-30% nespēja paust viedokli par nozares kā darba devēja tēlu.

Vislielākā interese par mežsaimniecību

No mežsaimniecības, meža un kokapstrādes nozarēm jauniešus visvairāk interesē tieši mežsaimniecība. To, starp citu, uzskata par videi draudzīgāko no trim aplūkotajām nozarēm. No vides aizsardzības viedokļa kokrūpniecību un mežsaimniecības nozari jaunieši vērtē vienādi.

Meža nozares tēls ir modernākais un inovatīvākais, savukārt kokrūpniecība tiek uzskatīta par nedaudz konservatīvāku. No citas puses, jaunieši labprātāk izmantotu koksni celtniecībā, mēbelēm un dekorēšanai.

Jauni vīrieši profesiju, kas saistīta ar meža vai kokapstrādes rūpniecību, apsver daudz biežāk, nekā jaunas sievietes. Vaļasprieku saistība ar mežu, ģimenes īpašumā esošu mežu un ģimenes locekļu izglītības vai profesijas saistība ar mežu vai kokrūpniecību profesijas izvēles vai apsvēršanas iespējamību palielina.

Trīs no pieciem jauniešiem uzskata, ka meža un kokrūpniecības nozare nodrošina darbu atbildīgā nozarē. Puse jauniešu domā, ka, mežsaimniecības darbos strādājot, ir iespējams cīnīties pret klimata mainību. Divas trešdaļas jauniešu arī domā, ka Somijā meži tiek labi pārvaldīti. 77% jauniešu piekrita apgalvojumam, ka "mežu vissvarīgākā funkcija ir saglabāt bioloģisko daudzveidību".

Klimata pārmaiņas ir svarīgāko problēmu sarakstā. Jauniešus satrauc arī viņu pašu garīgā veselība, kari un konflikti. Negatīvas ziņas, kas saistītas ar mežu, pēdējā laikā ir piesaistījušas lielu uzmanību: piemēram, Amazones mežu ugunsgrēki. Pozitīvas ziņas bija #gadu veco koku stādīšanas kampaņa, plastmasas aizstāšana ar koku un citas inovācijas meža nozarē.

Pievienot komentāru