Pat, ja klimats nemainītos, par akmeņogļu kā resursa izbeigšanos nav jāskumst!

sciencealert.com | 16.05.2020

No visiem fosilā kurināmā (degvielas) veidiem akmeņogles ir lielākais oglekļa dioksīda avots, kas ietekmē gan gaisa kvalitāti, gan cilvēka veselību. 

No t.s. industriālās revolūcijas laikiem, "maksa" par akmeņogļu izmantošana ir daudzu cilvēku dzīves! Diemžēl, "paļaušanās" uz akmeņogļu resursu ir tik "ierasta un dziļa", ka, pat zinot to kaitīgumu, turpinām tās izmantot gana daudz.

Modelējot datorā situācijas, kur noteiktos reģionos akmeņogles vairs neizmantotu, tapis skaidrs, ka turpmāka to izmantošana būtu milzu kļūda, kas negatīvi ietekmētu gan vidi, gan cilvēku veselību, gan ekonomiku!

Pat, ja klimats nemainītos, par akmeņogļu kā resursa izbeigšanos nav jāskumst!

Pievienot komentāru