Kas un vai būtu jāzina par pasaules vismazāk attīstītajām valstīm

United Nations News | 11.03.2023

1. Ko uzskatīt par vismazāk attīstīto valsti?

Vismazāk attīstītās valstis (VAV) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā iekļautās valstis, kurām ir viszemākie sociālekonomiskās attīstības rādītāji. Visās vismazāk attīstītajās valstīs nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 1018 ASV dolāriem; salīdzinājumam – saskaņā ar Pasaules Bankas datiem Amerikas Savienotajās Valstīs tas ir gandrīz 71 000 ASV dolāru, Francijā – 44 000 ASV dolāru, Turcijā – 9900 ASV dolāru un Dienvidāfrikā – 6530 ASV dolāru.

Šīm valstīm ir arī zemi rādītāji attiecībā uz uzturu, veselību, skolas apmeklējumu, lasīt un rakstītprasmi un augsti rādītāji attiecībā uz ekonomisko un vides neaizsargātību, ko nosaka, piemēram, attālums, atkarība no lauksaimniecības un pakļautība dabas katastrofām.

Pašlaik ir uzskaitītas 46 vismazāk attīstītās valstis, no kurām lielākā daļa atrodas Āfrikā. Sarakstu reizi trijos gados pārskata ANO Ekonomikas un sociālo lietu padome. No 1994. līdz 2020. gadam sešas valstis ir zaudējušas vismazāk attīstīto valstu statusu.

Kas un vai būtu jāzina par pasaules vismazāk attīstītajām valstīm

Pievienot komentāru