Par kampaņu pret Zviedrijas meža nozari. Komentārs

Magnus Berg, Anna Holmberg, forestindustries.se | 23.02.2021

Komentārs Greenpeace Nordic un Aizsargā mežu (Protect the Forest) kampaņai pret Zviedrijas meža nozari.

Janvāra vidū minētās organizācijas izvērsa kopīgu kampaņu pret Zviedrijas meža nozari. Tās tika balstītas pētījumā (vai pētījumos), kas nosaukts par "neatkarīgu un skaidru", mudinot politiķus attiecībā par meža nozari, bioloģisko daudzveidību un meža izcelsmes produktiem, lemt un spriest, balstoties minētās kampaņas saukļos.

Zviedrijas meža nozares rīcībā ir informācija un zinātniski pamatoti dati, kas ir diametrāli pretēji minēto organizāciju saukļiem. 

Saskaņā ar minēto kampaņu, tās autori atsaucas uz "sabiedrības plašu atbalstu" minētajam pētījumam. Zviedrijas Meža nozaru federācija (Swedish Forest Industries Federation (SFIF)) šādiem apgalvojumiem nepiekrīt un norāda, ka pētījums ir pilnībā ignorējis citus pētījumus, kas veikti attiecīgajā jomā. Izskatās, ka ignorēt jebkādus citus pētījumus, kas nesaskan ar kampaņas galveno saukli, ir bijis kampaņas organizētāju mērķis, norādot, ka "citi pētījumi varētu būt saistīti ar nozares interesēm un varētu nebūt uzticami".

Zinātnei jābūt plašai, pētnieciskai un pieredzi (zināšanas) uzkrājošai. Demokrātijā liela nozīme ir sarunai starp dažādi domājošiem sarunbiedriem. Šādi, lielākoties, norit diskusijas par pētījumiem vides, klimata un meža jautājumos. 

Kampaņas acīmredzamākā un saprotamākā problēma ir šaurs, ierobežots skatījums uz meža apsaimniekošanu. Kampaņas autori aplūko konkrētu (vienu) meža nogabalu, skatoties, kā tajā veidojas un attīstās bioloģiskā daudzveidība, oglekļa absorbēšana, proti, kā minētie procesi notiek vienā ļoti konkrētā meža nogabalā, skatot to atrauti no pārējās ainavas un situācijas. 

Par kampaņu pret Zviedrijas meža nozari. Komentārs

Pievienot komentāru