Skaidrot atšķirību starp oglekļa neitralitāti un nulles emisijām nav vienkārši

Marcus Fairs, Dezeen | 26.06.2021

Uzņēmējus, kas vēlas sasniegt t.s. nulles emisijas, mulsina un attur izmantotā terminoloģija un neprecīza informācija, secinājis Lielbritānijā darbojošamies "Oglekļa fonds" (The Carbon Trust). 

"Ir redzama vēlme jebkuru skaidrojumu vienkāršot, padarot saprotamāku, bet, runājot par tehnisku procesu, elementāra skaidrošana var situāciju vienkāršot tiktāl, ka skaidrojums, lai labi saprotams, vairs neatbildīs patiesībai", uzsvēra Fonda komunikāciju vadītāja. Starp citu, tieši izpratne: kāda ir atšķirība starp nulles emisijām un oglekļa neitralitāti, sagādā lielākās raizes, jo daudzi uzņēmēji tikai sāk apjaust, ka tie ir divi atšķirīgi jēdzieni un atšķirīgi procesi. 

Skaidrot atšķirību starp oglekļa neitralitāti un nulles emisijām nav vienkārši

Pievienot komentāru