Nedzīvais ūdens. Desmit vispiesārņotākās upes

tvnet.lv | 28.09.2020

Upes ir planētas nozīmīgākais saldūdens resurss, kurš uztur pie dzīvības veselas ekosistēmas, nodrošina floras un faunas daudzveidību un rada labvēlīgus apstākļus cilvēka eksistencei. Taču nereti tieši cilvēka saimnieciskās darbības rezultāts izrādās postošs kā upei, tā visam, kas atrodas tās krastos.

Dažādas organizācijas ik gadu publicē "katra savu" netīrāko upju sarakstu. Var atšķirties sarakstos iekļauto upju skaits, kā arī tas, pēc kāda piesārņojuma veida upe tiek iekļauta sarakstā. Tomēr ir upes, kuras atrodamas visos šajos sarakstos jau vismaz pēdējos desmit gadus. Tās vieno viens - upes plūst caur biezi apdzīvotām teritorijām ar vāji attīstītu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru un intensīvu rūpniecību.

Nedzīvais ūdens. Desmit vispiesārņotākās upes

Pievienot komentāru