Saskaņā ar Somijas Nacionālās glābšanas asociācijas datiem galvenais ugunsgrēku cēlonis dzīvojamās ēkās ir ēdiena gatavošana

Helsinki Times | 06.03.2023

Ēdienu gatavošana joprojām ir galvenais dzīvojamo ēku ugunsgrēku cēlonis, jo gandrīz trešdaļa no visiem ēku ugunsgrēkiem Somijā izceļas ēdiena gatavošanas dēļ. Saskaņā ar Somijas Valsts glābšanas asociācijas datiem aptuveni 900 ugunsgrēku gadā izraisa ēdiena gatavošana. Lai palielinātu informētību un novērstu šādus ugunsgrēkus, asociācija ir izdevusi rokasgrāmatu par drošu plīts lietošanu, kurā detalizēti aprakstīti virtuvē pastāvošie riski un kā no tiem izvairīties.

Saskaņā ar starptautisko statistiku ēdiena gatavošanas ugunsgrēki ir izplatīta parādība visā pasaulē. Amerikas Savienotajās Valstīs ēdiena gatavošana ir galvenais mājokļu ugunsgrēku un ar ugunsgrēkiem saistīto traumu cēlonis – 2018. gadā vien tika ziņots par vairāk nekā 173 000 ugunsgrēku, kuru rezultātā 550 cilvēki gāja bojā un 4820 guva traumas. Apvienotajā Karalistē ēdiena gatavošana ir visizplatītākais mājsaimniecību ugunsgrēku cēlonis, kas veido vairāk nekā 50% no visiem reģistrētajiem ugunsgrēkiem.

Somijas Nacionālās glābšanas asociācijas rokasgrāmatā uzsvērts, ka ir bīstami atstāt ēdienu bez uzraudzības gatavošanas laikā un uzglabāt uz plīts vai tās tuvumā ar gatavošanu nesaistītus priekšmetus. Uz plīts nevajadzētu novietot tādus priekšmetus kā kafijas automāti, mikroviļņu krāšņu pārklāji un virtuves dēlīši, jo tie var viegli aizdegties.

Turklāt ēdiena gatavošanas ugunsgrēki var izcelties aizmāršības, reibuma vai samazinātu kognitīvo funkciju dēļ. Rokasgrāmatā ir uzsvērts, cik svarīgi ir apzināties riskus un, gatavojot ēdienu, būt uzmanīgam pret apkārtējo vidi.

Neskatoties uz to, ka ugunsgrēki, kas izceļas ēdiena gatavošanas laikā, ir izplatīti, par tiem bieži vien nepietiekami ziņo plašsaziņas līdzekļos, un oficiālā statistika, iespējams, precīzi neatspoguļo to patieso biežumu. Ne par visiem ugunsgrēkiem tiek ziņots neatliekamās palīdzības dienestiem, jo īpaši, ja bojājumi ir nelieli, tāpēc patiesais ugunsgrēku skaits ēdiena gatavošanas laikā var būt lielāks, nekā ziņots.

Lai samazinātu gatavošanas ugunsgrēku risku, Somijas Valsts glābšanas asociācija iesaka veikt preventīvus pasākumus, piemēram, novākt nevajadzīgos priekšmetus no plīts zonas, pievērst uzmanību ēdiena gatavošanai, kamēr plīts tiek izmantota, nodrošināt, ka mājoklī ir funkcionējošs dūmu detektors, un noteikt ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietu.

Rokasgrāmatā arī ieteikts ieguldīt līdzekļus plīts drošības ierīcēs, piemēram, plīts aizsarglīdzekļos, kas var palīdzēt novērst ugunsgrēkus, kurus izraisa aizmāršība vai kognitīvo funkciju samazināšanās. Turklāt tuvinieki var palīdzēt nodrošināt drošību virtuvē, palīdzot novērst iespējamos apdraudējumus un pieskatot plīti, kamēr tiek gatavots ēdiens.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka ugunsgrēks, ko izraisa ēdiena gatavošana, var būt letāls, jo īpaši tiem, kuri nevar ātri izglābties no ugunsgrēka. Ievērojot šajā rokasgrāmatā izklāstītos drošības padomus, cilvēki var samazināt ugunsgrēka izcelšanās risku ēdiena gatavošanas laikā un nodrošināt savu un savu tuvinieku drošību.

Kādi priekšmeti ir aizdegušies uz plīts?

Laikposmā no 2016. līdz 2020. gadam visbiežāk vispirms aizdegās materiāli vai priekšmeti, kas atradās uz plīts vai tās tuvumā:

Pārtika
Tauki/eļļa
Dažādi priekšmeti
Trauki
Elektriskā tējkanna
Mikroviļņu krāsns pārsegs
Griešanas dēlītis
Kafijas automāts
Trauku turētājs vai virtuves cimds
Kafijas kanna
Pārtikas iepakojums
Plastmasas trauks
Papīrs
Tukšs katls vai panna
Bērnu pudelīte
Plastmasas lāpstiņa

Avots: Somijas Valsts glābšanas asociācija

Saskaņā ar Somijas Nacionālās glābšanas asociācijas datiem galvenais ugunsgrēku cēlonis dzīvojamās ēkās ir ēdiena gatavošana

Pievienot komentāru