"Meža rādītājs" mēra gandrīz 40 mainīgos lielumus dabā - veicina mežu daudzfunkcionālu izmantošanu

forest.fi | 09.04.2020

Somijas Dabas resursu institūts ir radījis mērauklu ("rādītāju" vai metodi), ar kā palīdzību iespējams salīdzināt dažādus meža izmantošanas veidus. "Meža rādītājs" apvieno bioloģisko daudzveidību, ekosistēmas pakalpojumus un koksnes ieguvi, vienlaikus šos atsevišķos elementus savstarpēji salīdzinot.

Meža daudzveidīga izmantošana nešaubīgi ietver nepieciešamību visus ieguvumus (no meža) līdzsvarot. "Meža rādītājs" ļauj novērtēt, kā, piemēram, vienlaikus iespējams iegūt koksni, saglabāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot oglekļa piesaisti vai palielināt ogu ražu.

"Meža rādītājs" ir reģionāla mēroga rīks, ko izmantot vietējai varai, piemēram, lai vērtētu dažādus mežistrādes veidus. Ar tā palīdzību, piemēram, meža īpašnieki un mežizstrādātāji var plānot iespējamo sadarbību.

 

"Meža rādītājs" mēra gandrīz 40 mainīgos lielumus dabā - veicina mežu daudzfunkcionālu izmantošanu

Pievienot komentāru