Mežs kā īpašums. Likumdošanas izmaiņas divdesmit gados. Analīze no īpašumtiesību skatpunkta

sciencedirect.com | 29.03.2020

Pēdējās divās desmitgadēs mežiem un īpašumtiesībām ir pievērsta jo liela uzmanība, ņemot vērā starptautiskās politikas tendences sasniegt ilgstpējīgas attīstības mērķus. Rakstā aplūkotas izmaiņas tieši ar mežu saistītā likumdošanā 28 Eiropas valstīs. Salīdzināta likumdošana, sākot ar 90. gadiem un beidzot ar 2015. gadu.

....

Mežs kā īpašums. Likumdošanas izmaiņas divdesmit gados. Analīze no īpašumtiesību skatpunkta

Pievienot komentāru