Muklāja simulators palīdz ierobežot mežu meliotācijas ietekmi uz vidi

forest.fi | 02.07.2020

Lai gan Somijā mežu nosusināšana vairs nenotiek, aizaugušo meliorācijas grāvju tīrīšana dod jūtamus finansiālos ieguvumus. Muklāja simulators palīdz grāvju atjaunošanā, vienlaikus ļaujot šos darbus veikt ar mazāku kaitējumu videi. 

Muklāja simulators ir radīts un attīstīts esošo meliorācijas grāvju atjaunošanai. To var izmantot, plānojot darbus tā, lai iespējamais novadāmā ūdens apjoms saglabātos neliels, tai pašā laikā tas būtu finansiāli izdevīgi.

Muklāja simulators palīdz ierobežot mežu meliotācijas ietekmi uz vidi

Pievienot komentāru