Somijas kokapstrādes nozares organizācijas publicē ceļvedi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai

Tero Karjalainen, forest.fi | 15.09.2023

Somijas Mežrūpniecības federācija un Somijas Zāģētavu asociācija ir publicējušas ceļvedi (programmu) bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Somijas mežos.

Jau šobrīd Somijas komerciālajos mežos daudz tiek darīts bioloģiskās daudzveidības situācijas uzlabošanai, šo procesu īstenošana būtu jāuzlabo visā koksnes iepirkuma ķēdē. Šāds secinājums pausts Somijas Mežrūpniecības federācijas un Somijas Zāģētavu asociācijas 12. septembrī publicētajā ceļvedī par bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu.

“Plašais projekts, kā rezultātā tika izstrādāts un tapa šis ceļvedis, apliecina, ka mēs jau tagad rīkojamies pareizi, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību saimnieciskajos mežos. Tas ir jāturpina! Ir svarīgi šos pasākumus integrēt, lai tie tiktu īstenoti visā meža apsaimniekošanas un koksnes iepirkuma ķēdē," e-vēstulē portālam forest.fi norāda Somijas Mežrūpniecības federācijas par mežiem atbildīgā direktore Karolīna Niemi (Karoliina Niemi) un Somijas Zāģētavu asociācijas sabiedrisko attiecību vadītāja Anīna Kostilainena (Anniina Kostilainen).

Bioloģiskās daudzveidības veicināšana ir visu kopīga atbildība. Šo mērķi atbalsta augstākā līmeņa vadītāji un visa organizācija. “Tas prasa motivāciju, prasmes un apņēmību, kas ir jāstiprina,” uzsver gan K. Niemi, gan A. Kostilainena.

5+5

Jaunajā 20 lappušu biezajā programmā* (ceļvedī) ir ietverti pieci praktiski un pieci papildu pasākumi. Pēc K. Niemi un A. Kostilainenas teiktā, materiāla sagatavošanā un sastādīšanā tika izmantoti pētījumi un praktiskā realizācija.

Pirmo piecu pasākumu mērķis ir stiprināt meža bioloģiskajai daudzveidībai būtiskas dzīvotnes un to strukturālās īpašības. Strukturālās īpašības attiecas uz sugām pieejamo resursu daudzveidību mežā, piemēram, gan dzīviem kokiem, gan dažāda veida un vecuma atmirušo koksni. Izšķirošie faktori ir atmirušās koksnes apjoma palielināšana, vērtīgu dabisko vietu saglabāšana un platlapju koku skaita palielināšana.

Pasākumi

1. Dažādu sugu īpatsvara palielināšana, palielinot platlapju sugu īpatsvaru un retāko platlapju koku skaitu.

2. Nodrošināt pietiekamus atmirušās koksnes resursus visām sugām. Palielināt atmirušās koksnes daudzumu un dažādību.

3. Saglabāt vērtīgus biotopus saistībā ar mežsaimniecisko darbību un veicināt brīvprātīgus to aizsardzības pasākumus.

4. Apzināt ar zālājiem bagātus mežus un atklātas, saulainas vietas saimnieciskajos mežos un palielināt to bioloģisko vērtību ar dabas aizsardzības pasākumiem.

5. Palielināt no uguns atkarīgo biotopu skaitu, īstenojot kontrolētu dedzināšanu kā dabas apsaimniekošanas metodi.

“Jo īpaši vēlamies nodrošināt, lai no uguns atkarīgiem biotopiem, saulainām vietām un zālājiem bagātiem mežiem tiktu pievērsta pienācīga uzmanība. Papildus savam darbam mēs piedāvājam nacionālas programmas gan zālājiem bagātiem mežiem, gan atklātām, saulainām vietām,” uzsver K. Niemi un A. Kostilainena.

Programmu īstenošanas atbalsta pasākumu piemēri

1. Stiprināt ar bioloģisko daudzveidību saistītā meža nozares personāla kompetenci.

2. Sadarbības veidošana un diskusiju vides uzlabošana meža nozarē un tās attiecībās ar NVO.

3. Ieguldījumi attālinātās izpētes tehnoloģijās, mežsaimniecības mašīnu izstrādē un dabas datu mērīšanā.

4. Attīstīt zināšanas un daudznozaru pētniecību; rezultātus ieviest praksē.

5. Stiprināt motivāciju atbalstīt bioloģisko daudzveidību gan kā absolūtu vērtību, gan kā garantiju mežsaimniecības rentabilitātei.

Bioloģiskās daudzveidības veicināšanas ceļvedī izklāstīto secinājumu pamatā ir plaša pētniecības programma, ko realizēja Somijas Dabas resursu institūta, Somijas Austrumu Universitātes, Somijas Ģeotelpiskās pētniecības institūta un konsultāciju uzņēmuma Tapio Palvelut Oy pārstāvji.

K. Niemi un A. Kostilainena norāda, ka situāciju dabā var ticami uzraudzīt, arī pamatojoties tikai uz mērījumu datiem.

“Gan pētījumu, gan praktiskā monitoringa datu nepieciešams vairāk. Mēs vēlamies mērīt gan darbības, gan rezultātus. Nepieciešami gan dažādu operatoru savāktie dati, gan valsts mēroga monitorings un inventarizācija. Datiem jābūt brīvi un viegli pieejamiem vienviet, tāpēc mēs ierosinām izveidot valsts dabas datu centru,” skaidro Somijas Meža nozares federācijas meža direktore Karolīna Niemi un Somijas Zāģētavu asociācijas sabiedrisko attiecību vadītāja Anīna Kostilainena.
https://forest.fi/article/wood-processing-industries-published-programme-to-enhance-biodiversity/#58132e15

https://www.dropbox.com/scl/fi/7jrv3b652rbg2et1bqg12/Puuta-jalostavan-teollisuuden-monimuotoisuustiekartta.pdf?rlkey=gnt1onyizqepkorrsi24xfmaj&dl=0

Pievienot komentāru