Somija šovasar savāks un uzglabās kūdru, lai pietiktu divām ziemām

Helsingin Sanomat | 03.05.2022

Šādas rīcības (plāna) mērķis ir sagatavoties kurināmā trūkumam brīdī, kad beigsies šķeldas imports no Krievijas.

Ministriju darba grupa ir nolēmusi šovasar palielināt kurināmās kūdras krājumus, lai sagatavotos nākamās un aiznākamās ziemas apkures sezonām. Par gatavību būs atbildīgs valsts Apgādes drošības centrs. Iepirkumu finansēs Ekonomikas un nodarbinātības ministrija. Sākotnējās aplēses par iepirkuma izmaksām lēšamas ap 20-25 miljoniem eiro.

Galvenā atbildība par kurināmā drošības rezervju pietiekamību gulstas uz enerģētikas uzņēmumiem, kālab ministrijas darba grupa aicina centralizētās siltumapgādes uzņēmumus savlaicīgi nodrošināt kurināmā piegādi, slēdzot līgumus ar kūdras ražotājiem par kūdras ieguvi.

Šī pati darba grupa arī iesaka: lai saglabātu ražotāju spēju ražot kūdru, līgumu termiņiem jābūt vismaz vienam, bet, vēlams, diviem gadiem.
Izmantota Timo Aalto / LEHTIKUVA fotogrāfija 

Pievienot komentāru