8 nozīmīgas metodes meža bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai

forest.fi | 12.06.2021

Meža bioloģisko daudzveidību sargā gan saglabājot, gan saimniekojot. Pārsteidzoši, bet mērķi un metodes vides apsaimniekošanā visviet Eiropā ir ļoti līdzīgi, proti, vairāk mirušās koksnes, ekoloģiskie koridori, dabiskā atjaunošanās un putnu aizsardzība.

Šai ziņā vispilnīgākais ziņojums par vides apsaimniekošanu Eiropas saimnieciskajos mežos ir tapis Šveicē: Kā līdzsvarot mežsaimniecību un bioloģisko daudzveidību? Skats uz Eiropu

Ziņojuma autori (Frank Krumm, Andreas Schuck, Andreas Rigling) meža sakarā uzsver vispārēju ilgstpēju. Vides apsaimniekošana saimnieciskajos mežos ir svarīga ne tikai tālab, ka nodrošina koksnes ieguvi, bet reizē ir draudzīga gan cilvēkam, gan videi. Ilgstpējīga koksnes ieguve ir ļoti nozīmīga ilgstpējīgas ekonomikas sastāvdaļa Eiropā. Ziņojumā uzsvērts, ka Eiropai jābūt pašpietiekamai koksnes produktu ziņā. 

8 nozīmīgas metodes meža bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai

Pievienot komentāru