Indonēzija no Norvēģijas saņems 56 milj USD atmežošanas samazināšanai

news.mongabay.com | 20.07.2020

Indonēzija plāno saņemt 56 milj USD no Norvēģijas, kā atbalstu Dienvidāzijas valsts pūlēm saglabāt tās tropiskos lietusmežus un iegrožot oglekļa dioksīda emisijas.

Šī naudas summa ir ekvivalenta 11,23 milj t oglekļa dioksīda, kā emisijas novērstas, samazinot atmežošanas apjomus 2017. gadā.

Indonēzija ir pēdējā valsts, kas saņem "uz rezultātiem balstītu" mērķmaksājumu no Norvēģijas. Tas notiek desmit gadus pēc Norvēģijas apņemšanās izmaksāt vienu miljardu USD Indonēzijas emisiju samazināšanai (Indonēzijā emisijas rada aktīvā mežistrāde, atmežošana un meža degradācija).

Abas valstis vienojušās turpināt sadarbību arī pēc līgumasaistību izbeigšanās.

Indonēzija no Norvēģijas saņems 56 milj USD atmežošanas samazināšanai

Pievienot komentāru